Register over fotografer og fotograffirmaer (Norge) [no]

Fotografregisteret er et autoritetsregister over fotografer og fotograffirmaer i Norge. Preus museum er ansvarlig for drift, men samarbeider med fotonettverkets medlemmer om oppdatering og opprettelse av nye poster.

Registeret består av to dataset; fotografregisteret og fotograffirmaer. Datasettene er flettet sammen for å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig og oversiktlig. Det planlegges å overføre samlingsregisteret til KulturNav.

Registeret er åpent for forslag til endringer eller nye poster.

Ta gjerne kontakt med: kristin.aasbo@preusmuseum.no[no]