Kom igang [no]

Om du har brukt KulturNav tidligere:
Inlogging

Du logger inn gjennom en innloggningstjeneste felles med DigitaltMuseum.
Du skal bruke din jobb e-postadresse for å logge inn/registrere deg og velger et helt nytt passord.
Du beholder din gamle konto i KulturNav med alle rettigheter og tidligere endringshistorikk.
Vær obs på at e-posten med koden som systemet sender til deg slik at du skal kunne verifiere e-postadressen, kan havne i søppelposten din.
Nytt siden sist
Endringslogg

Om du er ny i KulturNav
Inlogging

Du logger inn gjennom en innloggingstjeneste som er felles med DigitaltMuseum.
Du bør bruke din jobb e-postadresse for å logge inn/registrere deg.
Vær obs på at e-posten med koden som systemet sender til deg for at du skal kunne verifiere e-postadressen, kan havne i søppelposten din.
Når du er logget inn kan du skape en profil på din side i KulturNav gjennom å redigere profilen som skapes automatisk. Du redigerer ved å gå till funksjonsmenyen og velge menyalternativet Redigere.

Registrer interesse for å arbeide i datasett

Vil du hjelpe til med å arbeide i ett datasett? Du kan logge inn i KulturNav, gå til datasettet som du ønsker være med å arbeide i og Registrer interesse under funksjonsmenyen på datasettet.
De som er ansvarlige for administrasjon av datasettet kan tildele deg en rolle. Du får da en e-post som bekrefter att du har fått tilhørighet til datasettet med en rolle.
Om du vil ta bort din interesseregistrering så kan du fjerne den ved å redigere din profilside (fanen Fakta).

Foreslå endringer på informasjon i KulturNav

Vil du bidra med oversettelser av ord, foreslå lenker til Wikipedia eller komplettere fakta på poster i KulturNav?
Logg inn i KulturNav og foreslå endringer i eksisterende poster eller foreslå helt nye poster som du mener mangler i datasettet.

For å kunne foreslå en ny post går du til datasettets side og klikker på knappen Foreslå ny post
For å kunne foreslå endringer i eksisterende informasjon går du til postens funksjonsmeny og velger menyalternativet Foreslå endring. Du klikker deretter på ikonet redigeringspennen som finnes foran feltnavnet for å lagre ditt forslag.

Begrunn gjerne forslaget i feltet Kildeinformasjon av kildekritiske årsaker, slik at det blir enklere å ta stilling til forslaget ditt.

Datasettets administrasjon tar stilling til dine forslag og godkjenner eller avslår forslaget etter vurdering av korrekthet, relevans etc. Tenk på at det kan ta noe tid før forslaget blir vurdert.

Ønsker du å ha et eget datasett å arbeide med?

Ta kontakt med: kulturnav(a)kulturit.no[no]