Poststed [no]

Poststedsdatabasen rommer summen av de opplysningene Postmuseet har om poststedene i Norge. Den bygger i hovedsak på materialet til tidligere ansatt ved Postmuseet, Reidar Jørgensen (1927-1998). Ved konvertering til database er opplysningene oppdatert i tid, samt forsøkt kvalitetssikret. Av kapasitetshensyn har vi valgt å avslutte oppdateringen ved innføring av Post i butikk i 2001. Det foreligger planer om også å dokumentere utviklingen etter denne tid. Vi gjør oppmerksom på at oppføringen for de enkelte poststedene tar utgangspunkt i poststedets opprinnelige navn. Hvis vi ikke har funnet eksakte opplysninger om nedleggelsesdato, vil datofelt ikke være utfylt.

Poststedsdatabasen er knyttet opp mot www.digitaltmuseum.no. Dette gir en fin kobling mellom opplysninger og eventuell fotodokumentasjon av både poststeder og stempelavtrykk.

Postmuseet tar forbehold om eventuelle feil og mangler.

Formålet med Poststedsdatabasen er å tilgjengeliggjøre Postmuseets samlinger og kunnskap. Poststedsdatabasen, som er tekstbasert, er i første rekke ment for de som er interessert i lokalhistorie, posthistorie og filateli. Indirekte vil også de som gransker navneskikker eller de som er interessert i kommunikasjons- og samferdselsutvikling finne interessante opplysninger i dette materialet.

Kontakt: Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no)[no]