Kulturhistorisk fotografi (Sverige) [sv]


Bildkollage

Kulturhistorisk fotografi (Sverige) är ett register uppdelat i tre dataset, över i första hand avlidna fotografer som varit verksamma i Sverige från 1800-talets mitt och fram till slutet av 1900-talet, samt ett urval av fotograffirmor. I registret finns också en lista med arkivinstitutioner där bilder förvaras av fotografer och fotograffirmor som ingår i registret. Läs mer under respektive dataset.

Avsikten med registret är att tillhandahålla verifierade uppgifter om fotografer och fotograffirmor öppet och tillgängligt för alla att använda (så kallade länkade öppna data).Uppgifterna om fotografer och fotograffirmor är hämtade ur Nationella fotografregistret (NFR), som utvecklades vid Fotosekretariatet på Nordiska museet 2008. Databasens innehåll fördes över till KulturNav under 2013–2014. ( I listan över dataset nedan tillkommer även en lista över de fotografer som förekommer i Nationalmuseums konstnärsregister med titeln fotograf. Den listan är ett urval ur Konstnärsregistret -all data där förvaltas och administreras av Nationalmuseum.)

Arbetet med att förvalta och utveckla registret sker i en redaktion under ledning av Nordiska museet. I redaktionen för Kulturhistorisk fotografi arbetar sakkunniga från olika organisationer.

Bidra till Kulturhistorisk fotografi (Sverige)

Vi välkomnar fler som delar med sig av sin kunskap om fotografer och fotofirmor! Skapa ett användarkonto. Som inloggad kan du föreslå korrigeringar och kompletteringar av informationen om fotograferna, eller föreslå nya fotografer som saknas i registret. Dina förslag hamnar hos redaktionen.

Du eller din organisation kan också hjälpa till i redaktionen med att förbättra registret och hantera inkomna förslag. Redaktionen har regelbunden kontakt. Arbetet leds och fördelas av Nordiska museet, som också ansvarar för publiceringen av godkända förslag. Enklast anmäler du intresse att delta i arbetet med registret genom att använda knappen "Anmäl intresse" i respektive datasets huvudmeny i övre högra hörnet . Du kan också skicka e-post till: digitaltmuseum@nordiskamuseet.se.[sv]