Organisationer med anknytning till kulturarv i Hordaland [sv]

Vi ønskar oss følgjande minimumsinformasjon om bedriftene/organisasjonane i datasettet: namn, etableringsår, adresse (geodata - viss mogleg), kort beskrivelse, og eventuelle kjelder.

Anbefalte namneformer:
Utelat ord og forkortingar som viser til juridisk status (slik som AS, AB, Ltd, Inc., L/L) med mindre det er ein integrert del av namnet eller trengst for at det skal vere tydeleg at det er namnet på ein organisasjon. Desse formene kan leggast til som eit Alternativt navn

Namn på skular, kommunar og liknande skal ha liten forbokstav i 'kommune' og 'skule'. [nn]Back: Organisationer med anknytning till kulturarv i Hordaland [sv]