Slott och herrgårdar, Sverige [sv]

Detta är ett generellt dataset för svenska bebyggelseanläggningar/komplex som primärt har hämtats från webbplatsen Svenska herrgårdar.

En post bör innehålla

  • En rekommenderad namnform
  • En anläggningstyp
  • En koordinatpunkt (som kan hämtas från Wikidata.org genom förbättringspanelen i KulturNav när väl posten är länkad)
  • En länk till Svenska herrgårdar/Herrgårdsdatabasen som en Se även-länk. Använd URL från länken Visa gårdens poster i tabellform , t ex https://www.svenskaherrgardar.se/herrgardsdatabasen/gard/6231.
  • Identifieraren i Svenska herrgårdar: Svenska herrgårdar: 6231
  • En länk till Topografiskt register på Riksarkivet, TORA om det inte redan är gjort. Söksida. Kopiera adressen och länka med en Se även-länk, exempelvis https://data.riksarkivet.se/tora/8755. TORA omfattar bebyggelsenheter (arealer) som inte bör ses som samma objekt som en bebyggelseanläggning. Detta är emellertid en diskussionspunkt.

Rekommenderade länkar

Länka gärna till följande auktoriteter:

  • En Samma som-länk till Wikidata.org (som även hämtar text från Wikipedia). Du kan söka direkt i Wikidata via Förbättringspanelen. Var noga så att du länkar till en bebyggelseentitet och inte till någon annan typ av entitet i Wikidata.
  • Länka gärna till Bebyggelseregistret hos Riksantikvarieämbetet. Länka till en anläggning och använd Kulturarvsdata-länken t ex http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/html/21300000013914 som du finner under Relaterade länkar i bebyggelseregistret i fältet Se även.
  • Om du ändå hittat anläggningen i Bebyggelseregistret kan du även lägga in en Samma som-länk genom att ändra i din kopierade URL. Ändra till: http://kulturarvsdata.se/raa/bbr/21300000013914 (dvs ta bort /html/) och infoga detta i Samma som-fältet. [sv]Back: Slott och herrgårdar, Sverige [sv]