Kunstnere, arkitekter og designere i offentlige samlinger i Norge [no]

Velkommen til datasettet Kunstnere, arkitekter og designere i offentlige samlinger i Norge.

Når du skal jobbe med datasettet «Kunstnere, arkitekter og designere i norske offentlige samlinger», gjelder følgende minstestandard for publisering av poster. I tillegg skal retningslinjene for registrering av metadata følges hvis det er mulig/data er tilgjengelig. Dette prinsippet bør følges som minstestandard, så hvis mer data er tilgjengelig, er det bedre å registrere mye enn for lite.

Kriterier for opprettelse av ny personpost i datasettet:

For å opprette en ny personpost i datasettet skal følgende kriterier oppfylles

 • Personen skal ikke allerede finnes i datasettet.
 • Personen skal ha et verk i en offentlig samling i Norge.

Kriterier for godkjenning av eksisterende personposter:

For å godkjenne en personpost (og i etterfølgelsen publisere den i datasettet), skal følgende kriterier være oppfylt.

 • Personposten skal inkludere fullt navn (fornavn, etternavn, evt. mellomnavn) med mindre det er kjent at kunstneren bruker et kunstnernavn eller alias.
  • feltet Navn skal inneholde den anbefalte navneformen, skrevet i formatet "etternavn, fornavn og mellomnavn", alternativt kunstnernavn eller alias.
  • Hvis den anbefalte navneformen som legges inn i Navn ikke er det fullstendige navnet, eller er et kunstnernavn eller alias, kan personens fullstendige navn/formelle navn legges inn i feltene fornavn, etternavn, mellomnavn, eventuelt i feltet Annet navn.
 • Personen skal ha enten fødsel- eller dødsdato, eller begge (disse kan være unøyaktige eller usikre datoer. Disse markeres med et «?» etter datoen, og omfanget av usikkerheten beskrives i dato-kommentarfeltet).
  • Alternativt bør det legges inn et tidsspenn når personen var aktiv. Dette kan legges inn som datoangivelse i feltet livsrolle.
 • Personen skal ha en rolleangivelse i feltet livsrolle. Dette er den rollen som hovedsakelig kjennetegner personen. I vårt tilfelle vil det ofte være «kunstner», «designer», «arkitekt». En person kan registreres med flere livsroller.

Felter som registreres når de er tilgjengelige:

 • Samme som Lenke til ekstern autoritetskilde i feltet «samme som». Her legges eventuelle referanser til VIAF, Wikidata, ULAN.
  • VIAF (https://viaf.org/): lenk til personen, for eksempel https://viaf.org/viaf/25509248 , ikke til siden om personen som har en avsluttende "/" i adressen.
  • Wikidata (https://www.wikidata.org/): lenk til entiteten ("concept URI"), for eksempel http://www.wikidata.org/entity/Q3356315, ikke wiki-siden (/wiki/).
  • ULAN (https://www.getty.edu/): bruk lenken under "semantic view", for eksempel http://vocab.getty.edu/page/500268694
 • Se også Lenke til eksterne oppslagsverk. Her kan lenker til Store Norske Leksikon, Wikipedia, Lokalhistoriewiki legges til.
  • Store Norske Leksikon (https://snl.no) og Norsk kunstnerleksikon (https://nkl.snl.no/) etc., for eksempel https://nkl.snl.no/S%C3%B8renPedersenAbildgaard
  • Lokalhistoriewiki (https://lokalhistoriewiki.no/), for eksempel: https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Olaf_Nordhagen
  • Wikipedia (https://no.wikipedia.org), for eksempel https://no.wikipedia.org/wiki/Olaf_Nordhagen [no]Back: Kunstnere, arkitekter og designere i offentlige samlinger i Norge (Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design) [no]