Life roles

En person kan beskrivas med en eller flera livsroller. Livsrollen beskriver fält av verksamhet eller expertområden där personen är eller har varit engagerad. Livsrollen är tänkt som en generaliserad beskrivning av verksamhet. Gränsdragningen mot Yrke är flytande och termer kan överlappa. Om ni tänker er att roller och yrken byggs upp av en hierarkisk struktur där det mest generella ligger högt upp och det specifika längre ned i hierarkin, så är datasetet med livsroller tänkt att hantera det översta nivåerna i detta träd.

Riktlinjer för livsroller

  • Livroller är generella benämningar av verksamhet. Mer specifika benämningar hör sannolikt bättre hemma i olika former av yrkesdataset.
  • Livsrollen finns som regel sedan tidigare definierad i andra källor. Endast i undantagsfall ska nya roller skapas.
  • Livsrollen ska om möjligt länkas upp mot en kontrollerad vokabulär som t ex Getty Research Insitute AAT. Länka även upp mot matchande koncept i Wikidata.
  • Det är bra om livsrollstermen beskrivs och definieras upp på annat sätt. Fältet beskrivning kan användas för att skapa en enkel förklaring.
  • Överväg att använda en livsroll som definierats i ett annat termdataset före du skapar en ny. Använd förslaget Visa i dataset för att föreslå att termen också ska visas i Livsrollsdatasetet. [sv]Back: Life roles (KulturIT AS [no])