Allmänna ämnesord [sv]

Ämnesorden i denna dataset hämtas i första hand från KBs befintliga vokabulär Svenska Ämnesord (SAO) genom importfunktionen i KulturNAV. De mest relevanta fälten blir då upprättade automatisk. Posten måste kompletteras med relationer för över- och underordnade termer. Vid behov kan en posten kompletteras med en definition. Om det saknas synonymer kan de kompletteras i fältet "alternativa namn". Där det är möjlig ska posten kompletteras med engelska termer från Getty AAT och tyska termer från GND i fält för respektive språk.

Nya ämnesord som inte finns där, ska tas fram enligt KBs regelverk för konstruktion av nya ämnesord, se länken nedan. Som minimistandard ska följande fält vara i fyllda:

föredragen benämning: "Benämning"
föredragen benämning på anda språk: respektive fält för språket

synonymer: "Alternativ Benämning"
homonymer: särskiljande tillägg i parentes

beskrivning av termens innehåll: "Definition"

uppgifter om termens ursprung: "Källa"

hierarkisk relation: "Överordnad term" - "Underordnad term" [sv]Back: Allmänna ämnesord (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]