Godkjenne eller avslå endringsforslag på en post [no]

Om du är redaktör eller administratör av ett dataset kan du godkänna eller avslå de förslag på ändringar och tillägg som inloggande användare kan lämna på dina befintliga poster i ditt dataset. Läs mer om ändringsförslag.

Ändringsförslag

Du hittar poster med ändringsförslag genom att i datasetets filterpanel välja filtret Visa poster med förslag.

  • I listor och sökresultat visas poster med förslag med en blå ikon i status-kolumnen.
  • I posten signaleras förekomst av förslag med samma ikon .
  • Förslagen som lämnats i posten visas under förslagsfliken.

Förslagen hanteras per egenskap - en och en. Förslaget visas i anslutning till befintlig information och ett förslag indikeras av en blå ikon .

Vid förslaget visas en kontrollpanel:

Detta värde är ett förslag
Källinformation
Källtext
Tidpunkt
2017-06-01 09:08:57

För att få mer information om förslaget, fäller du ner fliken i förslagspanelen. Då visas info om vem (användare) som lämnat förslaget, källinformation (vilken källa som ligger bakom förslaget och annan information som kan styrka förslaget) och tidpunkt för förslaget.

Tidpunkt för ändringsförlag

Notera att tidpunkten för ändringsförslaget som visas är när förslaget uppdaterades - inte när det skapades. Det betyder att ändringsförslag kan "aktiveras" och bli aktuella tidsmässigt i samband med att en post ändrar status, t ex när den publiceras.

Hantera ändringsförslag

Redigera ändringsförslag

Ett förslag kan redigeras före det godkänns. Klicka på knappen Redigera för att öppna förslaget för redigering. Spara redigeringen genom att klicka på knappen Spara förslag.

Radera ändringsförslag

Användaren som lagt förslaget och administratören kan radera ett förslag genom att klicka på knappen Radera:


Godkänna ändringsförslag

Du godkänner förslagen per egenskap - en och en. Du godkänner ett förslag genom att klicka på knappen Godkänn. Observera att du kan behöva fälla ut detaljerad information, för att knappen ska visas.


Avslå ändringsförslag

Du avslår ändringsförslaget genom att klicka på knappen Avslå.

[sv]