Förslagspanelen [sv]

Förslagspanelen


Panelen öppnas till höger på sidan när du klicka på förslagsknappen längst ner till höger på sidan. På ett dataset kan du lämna generella synpunkter (se nedan). Om du är i en post kan du i panelen välja egenskaper att föreslå tillägg och ändringar i och du kan även lämna ett meddelande till redaktionen om du inte riktigt vet var din korrigering ska läggas in.

Listan med egenskaper ordnar och grupperar egenskaperna i samma ordning som i redigeringsformuläret. Så här kan du tolka listan:

 • En egenskap med fet rubrik finns redan ifylld och visas i faktafliken.
 • Ikonen indikerar att egenskapen tillhör den grundläggande fältuppsättningen.
 • Ikonen indikerar att egenskapen tillhör den utökade fältuppsättningen.

Klicka på en egenskap för att lämna ditt förslag. Egenskapen öppnas då i formuläret Föreslå tillägg eller ändring:

Föreslå tillägg eller ändring i en post

Formuläret visas när du vill göra ett förslag till en ändring eller tillägg av information i posten. Om du har rättigheter att redigera posten kan du spara ändringar direkt.

Förslag i vald egenskap

 
 • Redigera befintlig information genom att ändra i texten.
 • Ange alltid en källa som visar varifrån du hämtat informationen som ligger bakom ditt förslag till ändring. Detta göra du i fältet källinformation.
 • Du kan även klistra in en länk (URL) till en källa.
 • Lägg till en översättning genom att i textfält fälla ner språkfält och ange översättning på önskat språk
 • Föreslå att egenskapen tas bort genom att trycka på knappen Föreslå radering
 • Spara ditt förslag att trycka på knappen Spara förslag
 • Om du har behörighet att redigera i posten kan du spara din redigering direkt genom att trycka på knappen Spara
 • Avbryt utan att spara.
 • Förslagspanelen för dataset

  Lämna meddelande

  Panelen öppnas till höger på sidan när du klicka på förslagsknappen längst ner till höger på datasetets sida.I panelen kan du lämna ett meddelande till redaktionen för datasetet. Det kan kanske röra sig om generella synpunkter och förslag.

  Bli redaktionsmedlem?

  Du kan även anmäla intresse för att bidra i en roll i datasetet. Du kan exempelvis fungera som granskare och bidra med din kunskap i datasetets arbetsmaterial som är på väg att publiceras eller ha rollen redaktör.

  1. Klicka på knappen
  2. Ett formulär öppnas där du kan skicka ett meddelande till administratörerna av datasetet.
  3. Redigera meddelandet om du vill och klicka sedan på OK för att skicka meddelandet som då skickas med e-post till administratörerna eller Avbryt för att avbryta.[sv]