Forslag til endringer og tillegg i datasett og poster [no]

KulturNav er et nettsted som er utviklet for at ulike organisasjoner skal kunne samarbeide for å bygge opp og forvalte felles terminologi og autoritetsdata. Datasett kan forvaltes sammen og brukerne fra samarbeidsorganisasjoner kan ha ulike roller i arbeidet Les mer om tilgang og rettigheter.

Alle innloggede brukere i KulturNav kan foreslå nye poster i et datasett. De kan også foreslå endringer i enkeltposter.

Slik gjør du:

Foreslå en ny post i et datasett

Å foreslå en ny post i et datasett innebærer at du skaper en ny post og lar datasettets redaktører ta stilling til om denne posten skal godkjennes. Administratorene tar stilling til om den skal publiseres.
Slik skaper du en ny post.

Det er viktig med kildehenvisninger for at datasettforvalterne skal kunne ta stilling til ditt forslag. Kildehenvisning angis under fliken Referanser. Du kan henvise både til trykte kilder og nettreferanser.

Foreslå andre endringer i poster

Du kan som innlogget bruker i KulturNav forslå endringer, tillegg og foreslå å fjerne informasjon i enkeltposter. Endringene foreslås direkte i samme felt som brukes for redigering, men forslaget håndteres separat frem til det godkjennes eller avslås.

Du kan for eksempel:

 • Foreslå en endring i et feilstavet ord.
 • Foreslå at noe er feil og tas vekk
 • Foreslå en oversetting av en betegnelse til et annet språk
 • Foreslå en lenke til en Wikippedia-artikkel. Lenken vil lagres som en Se også-relasjon (rdfs:seeAlso).
 • Foreså en Wikidata-lenke** Lenken lagres som en Samme som-relasjon (owl:sameAs) om lenken skjer fra et objekt eller som en Eksakt samme som-relasjon (skos:exactMatch) om det skjer fra en betegnelse.

Gjør det på denne måten:

Logg inn/registrer deg for å foreslå endringer og tillegg

 • 2) Du kan endre informasjon i posten ved å klikke på redigerings-ikonet – pennen – foran feltnavnet som du ønsker å endre. Du får da opp et felt hvor du kan endre informasjonen:
 
 • Redigere informasjon ved å endre teksten.
 • Angi alltid en kilde som viser hvor du har hentet informasjon som ligger bak ditt forslag til endring. Dette gjør du i feltet kildeinformasjon.
 • Legg til en oversettelse ved å trykke på knappen med en pil for å få opp flere språk. Skriv inn på ønsket språk.
 • Foreslå at informasjonen tas bort ved å trykke på knappen Foreslå sletting
 • Lagre ditt forslag ved å trykke på knappen Lagre forslag
 • Avbryt uten å lagre.
  • 3) Hvis du vil legge til informasjon som mangler i posten så klikker du på endringsknappen Foreslå tillegg eller endring:
   
  • 4) Informasjon som du kan foreslå tillegg og endringer i vises under knappen. Velg et felt. Det finnes også noen hurtigvalg øverst i listen. Her finner du Wikipedia- og Wikidatalenker og matching mot interne og eksterne poster. Du kan også velge melding/kommentar for å skrive et forslag eller legge igjen en kommentar på siden. Du åpner så fliken Dialog. Les mer om dialog.

  • 5) Du får opp et vindu - Foreslå endring - her kan du korrigere informasjonen i feltet.

 • Legg til ny informasjon ved å fylle inn i ønsket felt. Noen felt krever at du velger eller søker frem verdien fra KulturNavs-databasen. Hvis det mangler en verdi kan du skrive det i feltet for kildeinformasjon.
 • Angi alltid en kilde som viser hvorfra du henter informasjonen som ligger bak ditt forslag til endring. Dette kan du gjøre i feltet kildeinformasjon.
 • I noen felt kan bruke en nedtrekksmeny og få opp flere språk. Her kan du legge til en oversettelse på det språket du ønsker.
 • Foreslå å fjerne informasjon ved å trykke på knappen Foreslå sletting.
 • Lagre forslag ved å trykke på knappenLagre forslag
 • Avbryt uten å lagre.
  • 6) Du avslutter endringsforslaget ved å velge Avslutte forslag under menyknappen.

  Finne poster med endringsforslag

  Hvis du er innlogget har du mulighet til å filtrere frem poster med endringsforslag i datasett, mapper og søkeresultat. Dette gjør du ved å trykke på knappen
  Vise poster med forslag  .

  Diskutere eller ha dialog om forslag

  Under fliken Dialog kan du som er innlogget kommentere eller diskutere postens innhold og for eksempel ha dialog om forslag som har kommet inn. Les mer om dialog.[no]