Typer och kategorier [sv]

Kategorier i KulturNav

Alla poster i KulturNav kan "typindelas" eller kategoriseras. Kategoriseringen används t ex för att snabbt kunna få överblickar över innehållet i ett sökresultat eller ett dataset. Varje informationskategori har sitt eget fält som innehåller typen/kategorin. För en person så är typen Livsroll, för ett fartyg Fartygstyp. För termer så finns ett fält som heter Kategori och en term kan kategoriseras med en eller flera kategorier. Kategorin indikerar bland annat hur termen kan användas vid katalogisering.

Informationskategorier och deras typ-/kategori-egenskap

Agent

Named Object

Concept

Place

Time

Listor

Termkategorisering

En term som beskriver ett material som t ex läder bör märkas upp med kategorin Material så att Primus och andra system vet att termen beskriver ett material. Ett klädesplagg i en nomenklatur för dräkt som t ex anorak bör märkas upp med kategorin Benämning.

När Primus söker efter termer i KulturNav så används kategorin som ett filter. På så sätt kan Primus hämta ut lämpliga urval av termer till listor som du väljer värden från - söker du efter en benämning så får du benämningar. Söker du efter material så får du material. När du ska välja termer för ämnesord eller motivämnesord så kan däremot Primus hämta auktoriteter från många kategorier. Där är därmed behovet något mindre - nästan allt i KulturNav kan ses som potentiella ämnesord.

Kategorisera termer i KulturNav

Om du förvaltar ett term-dataset så kan du kategorisera genom att redigera posten (Funktionsmeny | Redigera - Kategorin finns under fakta-avdelningen), använda snabbredigering (den blå knappen nere till höger på skärmen som öppnar förslagspanelen) eller ännu enklare: använda metaoperationer på markerade poster i ditt dataset (eller lägg poster i en mapp och utför metaoperationen på hela mappen).

Användare som inte förvaltar data kan lägga förslag på kategorisering av poster genom förslagspanelen. Det är fritt fram att lägga förslag!

Det är ganska många dataset med termer som helt eller delvis saknar kategorisering, så det finns en del saker att jobba med. Ca 14 500 publicerade termer saknar kategori december 2021 medan 8 600 publicerade termer har kategori. Genom att kategorisera dina termer ökar användningsmöjligheten dramatiskt t ex i Primus.

Tips - se vilka KulturNavs-poster som använder en viss kategori

Tre tips hur du kan använda kategorierna för överblick och navigering i KulturNav:

  • Under fliken Länkade data kan du se poster av en specifik typ/kategori - dvs de poster som användare kategorin i KulturNav
  • Du kan även överblicka alla typer/kategorier i trädmenyn, grenen Kategori och se alla poster som använder typen/kategorin
  • Överblicka kategorier i ett dataset (eller i ett sökresultat) med visningsläget Kategorier under fliken Innehåll[sv]