Visningshistorikk [no]

Panelet visningshistorikk lister opp kronologisk alle sider og søk du har gjort i løpet av din arbeidsøkt, slik at du lett kan gå tilbake i arbeidet ditt og klikke på sider du har besøkt og søk du har gjennomført. Innholdet i listen kan filtreres og nullstilles. Panelet er kun tilgjengelig for innloggede brukere.

Du viser en side eller kjører et søk ved å klikke på lenken i listen.

Filtrere listen

Visningshistorikken kan filtreres slik at bare listeverdier av en viss type synes. Klikk på ikonet:

     for å vise hele historikken og tilbakestille andre filtreringer. Dette er utgangspunktet når panelet åpnes.
    for å bare vise poster i listen.
    for å bare vise datasett og mapper i listen.
    for å bare vise søk og filtreringer av mapper og datasett.

Nullstille listen

     Du kan nullstille listen ved å klikke på knappen Rense til høyre på filtreringslisten. Hvis du ikke tilbakestiller listen, viser den de siste 200 aktivitetene. Innholdet i listen lagres (som oftest) mellom arbeidsøktene.[no]