Länkad data från Primus/DigitaltMuseum [sv]

Under fliken Länkade data presenteras data som är relaterade eller länkade till aktuell post. Länkarna kan vara:

  • Inom KulturNav och visas när du trycker på knappen Länkar från KulturNav.
  • Länkar hämtas även på försök även in från samlingsförvaltningssystemet Primus via webbplatsen DigitaltMuseum. Du ser länkade data från DigitaltMuseum genom att trycka knappen Länkar från DigitaltMuseum. Det finns på försök även en "LOD-indikator" på både dataset och poster som visar statistik hur många objekt som länkar till posterna från DigitaltMuseum och hur många museer/organisationer som använder informationen.

Denna funktion är under utveckling och kan komma att förändras efter tester. Denna funktion är därför att betrakta som en beta-test.

Om Primus och DigitaltMuseum

  • Primus är ett samlingsförvaltningssystem som används av mer än 200 museer i Norge, Sverige och Åland.
  • DigitaltMuseum är en webbplats som publicerar vald information från museernas Primus-databaser (och ett mindre antal andra resurser och källor). DigitaltMuseum delar t ex ut persistenta identifierare (PID) till objekten på internet och är objektens bas och hemsida ut mot aggregatorer som Norvegiana, K-samsök och Europeana. DigitaltMuseum finns i Norge och Sverige och innehåller för närvarande mer än 4 miljoner objekt. En total överblick över allt i DigitaltMuseum från du genom digitaltmuseum.org.

Primus och DigitaltMuseum utvecklas av KulturIT som även utvecklar KulturNav. Ett urval av poster från KulturNav publiceras även i DigitaltMuseum.

Data från DigitaltMuseums API

KulturNav använder DigitaltMuseums öppna API för att hämta två huvudtyper av relationer:

  • Avbildade namn - fotografier som visar posten, t ex ett porträtt av en person
  • Relaterade objekt - objekt som är relaterade till posten, t ex fotografier tagna av en KulturNavs-person

Avbildade namn

Fotografier som vid katalogisering i Primus relateras till en post i KulturNav med relationen avbildat namn, dvs posten är ett motiv i fotografiet. Detta kan gäller personer (porträtt), organisationer, fartyg, händelser etc. Relaterade fotografier från Primus/DigitaltMuseum visas i postens sidhuvud. Är flera fotografier relaterade, kan du bläddra mellan bilderna genom att klicka på pilarna i bilden.

Tänk på att enbart bilder som har licens att visas utanför DigitaltMuseum kan användas och visas av KulturNav. Fotografierna måste vara licensierade med en Creative Commons-licens i DigitaltMuseum för att de ska presenteras i KulturNav.

Relaterade objekt

Relaterade objekt innebär att en objektet vid katalogisering använder aktuell post i KulturNav på något sätt. Posten kan användas som avbildat objekt, i samband med beskrivning av historik men även som klassifikation, ämnes- och nyckelord, benämning etc.

LOD-indikatorn - "LODometern"

Vi visar en LOD-indikator på både dataset och de enskilda poster. Presentationen indikerar hur mycket informationen i datasetet/posten används i samlingsförvaltningssystemet Primus genom att via DigitaltMuseums API räkna länkade publicerade objekt.

LOD-indikationer på dataset

Indikatorn visar hur stor andel av de publicerade posterna som har länkar från DigitaltMuseum (i procent). Det visar även hur många organisationer (antal) som använder datasetet och hur många objekt (antal) som är länkade till poster i datasetet.

19
6849

87%

Klicka på LODometern för att visa mer detaljer under fliken Länkade data.

LOD-indikationer på poster

Indikatorn visar hur många organisationer (antal) som använder posten och hur många objekt (antal) som är länkade till aktuell post.

Klicka på LODometern för att visa mer detaljer under fliken Länkade data.

Fliken Länkade data

Fliken visar grundinformation bakom LODometern hämtade från DigitaltMuseum.

  • För ett dataset visas visas antalet objekt per organisation.
  • För en post visas detaljer i form av länkade objekt från respektive organisation. Du aktiverar visningen av objekt från en organisation genom att klicka på länken Visa länkade poster.

Uppdatera länkad information

Länkad information läses normalt sett om en gång per vecka och i den processen synkas bilder, statistik och hämtad information från DigitaltMuseum och externa källor. Om du vill uppdatera en enskild post kan du välja Funktionsmeny | Uppdatera hämtad information[sv]