Resursöversikt: maritimt kulturarv [sv]

Dataset med koppling till maritimt kulturarv

Nedan listas ett antal dataset med koppling till maritimt kulturarv i KulturNav.

Projekt

Objekt och aktörer

Fartygsdesign

Termer

Dataseten innehåller de termposter som definierats. Urvalsmapparna innehåller dataset eller poster som används när termerna ska väljas i samband med fartygsregistrering i KulturNav.