Ny post [no]

Opprette en ny post eller forslag til en ny post

Du oppretter ny eposter i datasettet posten skal lagres og forvaltes i. Alle innloggede brukere kan legge inn forslag til nye poster. Forslagene opprettes i samme formular som nye poster, og bare få felter er nødvendig å fylle inn. Du ser alle feltene for posten ved å redigere posten.

Forslag Posten er et forslag fra en inlogget bruker uten tilgang til datasettet.
Ny En ny post opprettet av en inlogget bruker som har tilgang til datasettet.

Ny post (eller Foreslå post)

  • 1) Gå till datasettet.
  • 2) I verktøyraden klikker du på knappen:
    for å opprette en ny post . Posten opprettes i aktuelt datasett og har samme kategori som andre poster i datasettet. Hvis du ikke har tilgang til datasettet, blir den nye posten et forslag.
  • 3) Formularet for å opprette en ny post vises. Informasjonen du kan skrive inn avhenger av postens kategori, men det er alltid et utvalg av den viktigste informasjonen som vises. Du bør i prinsippet fylle ut alle felter i formularet. Les mer om kategorier.
  • 4) Registrere informasjon i et felt. Det vises en hjelpetekst i feltet som angir hvilke informasjon som skal skrives inn.

Tekstfelt som feks. navn gir deg ofte mulighet til å angi tekst på flere språk. Du kan vise flere språkfelt ved å klikke på . Les mer om språkstøtte.
Datofelt innebærer at du skriver inn en dato eller et år i standardisert datoformat. Informasjonen valideres, og du får beskjed hvis datoen er feil formatert. Les mer om tid og datering.
Listevalg innebærer at du velger en verdi fra en nedtrekksmeny. Valgene er poster i KulturNav.
Søkevalg innebærer at du søker fram en verdi ved å skrive inn to eller flere tegn. Valgene er andre poster i KulturNav.
Repeterende felt innebærer at feltet kan gjentas og dermed fylles inn flere ganger. Du kan legge til ytterlige felt ved å klikke på .

  • 5) Du kan, samtidig som du fyller inn informasjon, få en indikasjon på om du oppretter en post som allerede finnes i KulturNav. Til høyre i formularet listes poster som ligner posten du holder på å opprette. Hvis posten allerede finnes trenger du ikke opprette den på nytt. Du kan klikke på poster i listen for å undersøke dem nærmere. Posten åpnes i en egen flik i nettleseren.
  • 6) Når du er ferdig med posten kan du lagre den.

Du kan lagre en post på tre måter:

Lagre & vis. Posten lagres og vises.
Lagre & fortsett. Du lagrer posten, men kan fortsette å redigere den i formularet Redigere post.

Importere en ny post

Du kan i enkelte tilfeller opprette en ny post ved å importere rådata fra en ekstern tjeneste. Det finnes nå koblinger mot VIAF.org, Svenska ämnesord (LIBRIS), Getty Art & Architecture Thesaurus (Getty AAT) och GeoNames.org. Se en oversikt over støtte for eksterne tjenester

Klikk på knappen i verktøyraden, velg en fane, og søk deretter fram en ekstern post du vil hente inn informasjon fra. Posten bør deretter redigeres slik at den er i henhold til kriterier for innhold og kvalitet som gjelder i datasettet. Vær nøye med å verifisere at du importerer riktig post. Mer informasjon om en valgt ekstern post vises under listen.

Hvis du importerer en term velger du først fra hvilke kilde du vil importere. Disse finnes nå:

  • Svenska ämnesord (SAO) fra LIBRIS, Kungl. Biblioteket
  • Getty AAT från Getty Research Institute

Opprette en ny post i sammenheng med en relasjon

Du kan i enkelte tilfeller, og på visse egenskaper opprette en ny post i sammenheng med redigering av en relasjon. Det kan for eksempel gjelde en ny overgripende term i sammenheng med at du oppretter en term.

Klikk på knappen Legg til og velg deretter Ny post: [Kategori]

Den nye posten opprettes deretter etter samme prinsipp som over. Den nye posten legges automatisk til i datasettet.

Legge til poster fra andre tjenester i sammenheng med en relasjon

Du kan også legge til poster fra andre tjenester i sammenheng med en relasjon. Les mer om importerter poster fra andre tjenester.[no]