Redigere flere poster på en gang - metaoperasjoner [no]

Hvis du har rettigheter til å endre poster i datasettet kan du redigere utvalgte egenskaper på flere poster samtidig. Vi kaller funksjonen metaoperasjoner. Du finner muligheten i funksjonsmenyen på et datasett eller en mappe Mappe.

For øyeblikket kan du endre med tre metoder:

 • Erstatt status. Setter staus på samtlige (markerte) poster i mappen eller markerte poster i datasettet. Velg ønsket status fra listen.
 • Erstatt lisens. Setter lisens på samtlige (markerte) poster i mappen eller markerte poster i et datasett. Velg ønsket lisenstype fra listen.
 • Legg til felt. Funksjonen gir deg mulighet til å legge til informasjon i et utvalg av av felter på samtlige (markerte) poster i mappen eller datasettet. For tekstfelt og felt som bare har en verdi overskrives eksisterende informasjon. For felt som kan inneholde flere verdier legges verdier til.

Funksjonen Legg til felt er kraftfull og kan forandra mange egenskaper i mange poster samtidig. Funksjonen krever derfor en viss refleksjon og omsorg ved utvelgelse av poster som skal endres. Du kan ikke angre på en gjennomført metaoperasjon.

I et datasett arbeider du bare med markerte poster. I mapper gjelder metaoperasjonen en eller flere markerte poster i mappen eller hele mappen. Hvis man ikke markerer poster i mappen påvirkes samtlige poster i mappen av metaoperasjonen. Bruk derfor funksjonen med varsomhet, da den ikke kan angres.

Slik utfører du metaoperasjoner (datasett):

 1. Marker postene du ønsker å endre.

 2. Klikk på funksjonsmenyen | Metaoperasjoner

 3. Velg metaoperasjon fra listen, dvs. hvilke egenskap du vil kjøre metaoperasjon på.

  • Erstatt status. Setter status på samtlige markerte poster.
  • Erstatt lisens. Setter lisens på samtlige markerte poster.
  • Legg til felt. Legger til felt på samtlige markerte poster.
    
 4. En dialogboks åpnes der du skriver inn en verdi for egenskapen. Hvis du har valgt metaoperasjonen Legg til felt får du tilgang til et registreringsformular der alle felter som er fylt inn legges til på postene. Funksjonen legger til informasjon på postene. Legg merke til at for tekstfelt og felt som bare har en verdi overskrives eksisterende informasjon i feltet. For felt som kan lagre flere verdier legges den nye verdien til.
   

 5. Klikk deretter på OK for å fullføre operasjonen, eller Avbryt for å avbryte.

 6. Deretter får du en kort rapport på hvordan operasjonen ble utført, og hvor mange poster som ble endret. For funkjsonen Legg til felt får du også vite hvilke egenskaper som ble påvirket.

Slik utfører du metaoperasjoner (mappe)

Hvis du vil gjennomføre mer komplekse utvalg av poster du skal kjøre metaoperasjoner mot, så kan du samle dem i en mappe.

 1. Gå til mappen. Du finner dine mapper på din side.

 2. Hvis du bare vil kjøre metaoperasjoner på et utvalg av postene markerer du de postene du vil endre. Hvis du ikke markerer poster så kjøres operasjonen mot alle poster i mappen.

 3. Klikk på Funksjonsmenyen | Metaoperasjoner:

 4. Velg metaoperasjon fra listen, dvs. hvilke egenskap du vil kjøre metaoperasjonen på.

  • Erstatt status. Setter status på samtlige markerte poster.
  • Erstatt lisens. Setter lisens på samtlige markerte poster.
  • Legg til felt. Legger til felt på samtlige (markerte) poster. Du styrer selv hvilke informasjonskategori i mappen som påvirkes av metaoperasjonen med feltet Fakta | Innhold. Hvis ikke innholdsinnstillingen er satt på mappen har du bare mulighet til å endre andrea generellle felt.
    
 5. En dialogboks åpnes der du skriver inn en verdi for egenskapen. Hvis du har valgt metaoperasjonen Legg til felt får du tilgang til et registreringsformular der alle felter som er fylt inn legges til på postene. Funksjonen legger til informasjon på postene. Legg merke til at for tekstfelt og felt som bare har en verdi overskrives eksisterende informasjon i feltet. For felt som kan lagre flere verdier legges den nye verdien til.
   

 6. Klikk deretter på OK for å fullføre operasjonen, eller Avbryt for å avbryte.

 7. Deretter får du en kort rapport på hvordan operasjonen ble utført, og hvor mange poster som ble endret. For funkjsonen Legg til felt får du også vite hvilke egenskaper som ble påvirket.[no]