Formatering och uppmärkning i löpande text [sv]

Textdata bör inte innehålla formatering (som fetstil) eller uppmärkning (som länkar) i databaser som är till för att användas i andra applikationer. Du som publicerar dina data kan inte vara säker på att applikationerna kan formatera data på avsett sätt och formatelementen kan därmed hindra förståelse av innehållet. I vissa situationer kan det emellertid kanske vara effektivt med uppmärkning i text.

Uppmärkt text

KulturNav kan på webbplatsen generellt rendera och visa formaterad och uppmärkt text som innehåller HTML och Markdown. Vissa undantag görs. Korta textfält som notering, beskrivning etc, ska inte innehålla uppmärkt text eller formaterad text. Här renderas varken HTML eller Markdown.

Du skiljer mellan långa textfält och korta textfält genom storleken på fältet i redigeringsläget. Korta textfält har flera rader synliga men färre rader än långa textfält.

Innehållet i dialogmeddelanden kan formateras med Markdown.[sv]