Om semantiska LOD-länkar inom KulturNav och ut mot länkade data i omvärlden [sv]

Semantiska, meningsbärande och definierade, länkar inom navet hanteras under Relationer i användargränssnittet. I formuläret för att redigera en post så skapar och redigerar du dessa under panelen Relationer. Semantiska länkar är grunden för Länkade data (LOD)

 • Relationer till andra poster skapas genom att du söker fram en post i KulturNav och väljer denna.
 • Relationer till externa resurser utanför KulturNav, mappningar, skapar du genom att du anger en URI till den resurs som du länkar till.
 • Länkar du till en extern sida i en Se även-relation anger du en URL till sidan, t ex en URL till en Wikipedia-artikel som beskriver begreppet, aktören eller objektet i KulturNav.

När ska du länka?

Det finns tre fall när du bör skapa semantiska länkar:

När det finns dubblettposter i KulturNavs databas. Du talar då om att posterna kan betraktas som lika och de och deras egenskaper ska kunna smältas samman till en datamängd. Ett exempel på detta är när samma person finns som post i olika dataset.

När du vill att din post ska länkas upp mot etablerade resurser på Internet och på detta sätt koppla upp din information mot den stora "databas" som alla separata länkade dataset inom länkad öppen data utgör. Ett exempel är att du länkar upp din person-post mot en auktoritet i ett bibliotekssystem (som t ex LIBRIS) genom att ange att det är samma person i de olika resurserna eller länka din term mot en etablera kontrollerad vokabulär som Getty Research Institute AAT och ange att betydelsen av termen matchar varandra.

Du bör länka din post mot Wikipedia och framförallt Wikidata (wikidata.org). Det ger både en service till dina användare och en signal mot Wikipedia-kollektivet.

När du ska länka ihop information är det några saker att tänka på:

Samma som eller se även - äpplen och päron?

Semantisk länkning innehåller en viss inbyggd komplexitet. Det är inte bara att länka ihop saker och ting utan att reflektera vad det är man länkar ihop en aning mer noggrant. När du ska skapa en länk mellan en person och personens Wikipedia-artikel så kan du inte säga att de är samma som (sameAs). En person är inte samma sak som en artikel om personen. Wikipedia-artikeln kan förstärka person-postens faktagrund och ge mer fakta eller andra perspektiv. Därför ska du använda en Se även-relation till artikeln.

Det är viktigt att det som du ska länka ihop med samma som-relationer är av samma sort. En person i KulturNav kan vara samma som en annan person i KulturNav (genom en relation) eller samma som en person i en auktoritet i ett bibliotekssystem. Men det är viktigt att den URI som du pekar på verkligen pekar på personen. Om detta måste jag nu skriva ett stycke om hur semantisk information är strukturerad.

Ofta finns ofta två resurser definierade i semantiska datalager. Objektet - personen som ett real world object - identifieras av en en identitet och resursen, "sidan" eller dokumentet som beskriver personen, av en annan. Ett exempel:

 • URI:n för Anders Beer Wilse (1865-1949) i den stora aggregerade auktoritetskatalogen VIAF (Virtual International Authority File) är http://viaf.org/viaf/11872032. Den länken/identifieraren definierar personen Wilse.
 • URL:en http://viaf.org/viaf/11872032/ (observera det avslutande snedstrecket) identifierar dokumentet om Wilse - det dokument som du ser på när du går till webbsidan i VIAF.

Ett annat exempel rör Wikidata där det både finns en sida om personen och där personen har en eget koncept:

 • URL:en för Ander Beer Wilses sida/dokument i Wikidata är: https://www.wikidata.org/wiki/Q144339
 • Hans URI som koncept i wikidata är: http://www.wikidata.org/entity/Q144339. Denna hittar du genom att kopiera länken i menyn till höger: Concept URI (genom att högerklicka på länken och välja kopiera länk).

Skillnaden för oss som klickar runt på nätet är väldigt liten, men för semantiska maskiner som arbetar med länkade data så är skillnaden väsentlig. KulturNav har ett liknande upplägg, men med en annan tillämpning:

 • URI:n för Wilse i KulturNav är http://kulturnav.org/2b94216b-f2fc-46a3-b2ce-eeb93aa19185 - det är själva personen Wilses identifierare och permalänk
 • URI:n http://kulturnav.org/2b94216b-f2fc-46a3-b2ce-eeb93aa19185#about identfierar dokumentet som beskriver Wilse i KulturNav.

Observera att skillnaderna i dessa URI:er endast upptäcks av maskiner eftersom du, när du går till adressen, oftast skickas vidare till en webbversion av informationen - ofta till dokumentresursen.

Samma-som länkar gäller för konkreta verkliga objekt. Länkarna kan användas för personer, organisationer, fartyg och andra namngivna objekt. I KulturNav så används samma som-relationer även för platser, händelser och perioder.

Tips!

 • Samma som-länkar bör peka på ett maskinlärbart objekt (rdf) som är samma person eller organisation och som har en definierad typ som är OK (grön valideringsikon LOD/RDF) eller anständig (gul valideringsikon LOD/RDF)
 • Se även-länkar bör länka till en sida som innehåller mer information om personen eller organisationen, t ex ett blogginlägg eller en wiki-sida om personen.
 • Samma som (URL) kan peka på en människo-läsbar webbsida (html) som helt har fokus på aktuell person, dvs en webbsida som definierar upp personen i ett annat "system" som inte levererar maskinläsbara data (LOD/RDF).

Att länka ihop begrepp - att matcha betydelse

Hur kan jag då länka ihop begrepp och ange att det är "samma begrepp som". För begrepp så rekommenderas inte att använda samma som eftersom begreppens betydelse påverkas av sammanhang i högre grad än objekt. Det är svårt att säga att begrepp bara finns i exemplar (som objekt) och därmed att ett begrepp verkligen är exakt samma som ett annat begrepp. Med sammanhang menas t ex termens placering i förhållande till andra begrepp i en hierarki. Termer kan i KulturNav matchas med ett antal relationer och mappningar vars egenskapsstruktur är hämtad från SKOS (Simple Knowledge Organization System). Här kan du uttrycka olika grader av matchning, t ex:

 • Exakt matchning. Används där det är säkerställt med en stor nivå av säkerhet att de båda länkade begreppen är utbytbara inom de flesta sammanhang. Relationen benämns exactMatch i SKOS.
 • Nära matchning. Används när begreppen som länkas ihop har tillräckligt nära betydelse för att kunna användas som ersättning i vissa sammanhang. Relationen benämnd closeMatch i SKOS.
 • Relaterad matchning. Används när du endast vill med en relatera/associera begreppen. Relationen/mappningen benämns relatedMatch i SKOS

Mer info-relationer till Wikipedia och andra fördjupningar

Som vi diskuterade ovan så använder du relationen Se även, för att att ange relaterade resurser som ger mer utökad information om den aktuella posten. Wikipedia-artiklar mappas upp med Se även länkar.

Aktiva länkar

Vissa länkar aktiverar funktioner i KulturNav.

Wikidata.org

Semantiska länkar till Wikidata används:

 • för att kontrollera information och lämnar förslag till förbättringar i funktionen Förbättra.
 • för att hämta länkar till Wikipedia som i sin tur används för att hämta och visa extern information.

Wikipedia

Se även-länkar till Wikipedia används:

VIAF.org

Semantiska länkar till VIAF.org används:

 • för att kontrollera information och lämnar förslag till förbättringar i funktionen Förbättra.

Getty AAT - getty.edu

Exakt matchning-länkar används för att hämta in språkversioner till Benämning och Alternativ benämning respektive text till fältet Omfattning (scope) i funktionen Förbättra.

Store norske leksikon

Se även-länkar till snl.org används:

Lokalhistoriewiki.no

Se även-länkar till lokalhistoriewiki,no används:

Automatisk länkkontroll

Alla länkar kontrolleras automatiskt för dig som har skrivbehörighet till en post och resultatet av kontrollen visas med en ikon. Läs mer om automatiskt länkkontroll[sv]