Logg inn [no]

Du kan logge inn som bruker i KulturNav ved å:

  • Klikke på Logg inn på startsiden
  • Klikke på lenken logg inn/registrer på toppen av siden oppe til høyre
  • Klikke på lenken i trenavigasjonen
  • Det er også en knapp for å logge inn på faktafliken på poster

Innlogging skjer i en innloggingsportal som er felles for flere systemer (bla. DigitaltMuseum). Etter godkjent innlogging kommer du til KulturNav.

Hvis det er første gang du logger inn må du opprette en brukerprofil i KulturNav. Les mer om din brukerprofil.

Etter innlogging kommer du tilbake til den siden du logget inn fra.[no]