Språkstöd i webbplats och innehåll [sv]

KulturNav är en webbplats och plattform som stöder flera språk. Det finns två sorters språkstöd:

  • Webbplatsspråk - väljs i sidhuvudet
  • Egenskapsspråk - det språk som lagras som värden i fält/egenskaper

Språkstöd

Webbplatsspråk

Webbplatsen, navigation, formulär och vissa andra texter finns för närvarande på norska (bokmål och nynorska), svenska, finska, estniska och engelska. Ytterligare webbplatsspråk planeras. Du väljer språk genom att klicka på önskad flagga i sidhuvudet.

Egenskapsspråk

Det finns möjlighet att registrera posternas egenskaper på många olika språk. Vilka språk som direkt finns tillgängliga i formulären styrs av valt webbplatsspråk. Som grundregel finns de nordiska språken och landets minoritetsspråk tillgängliga för Sverige, Norge och Finland. När du t ex väljer engelska som webbplatsspråk visas andra europeiska språk.

Du kan alltid lägga till ett egenskapsspråk genom att söka fram ett språk (från ISO 639-1) och lägga till språket vid redigering.

Du kan genomföra språkspecifika sök på valt webbplatsspråk.

Språkversioner av egenskaper

När du valt webbplatsspråk visas i första hand innehåll i vald språkversion (dvs svenska, norska bokmål, norska nynorska, finska, estniska och engelska) för egenskaperna. Om egenskapen saknas på valt webbplatsspråk, visas ett annat tillgängligt språk. I första hand väljs då norska bokmål och i andra hand väljs svenska och i tredje engelska.

Språket visas ibland med en språkkod inom klamrar i samband med information om posten och ibland utskrivet i klartext till höger om värdet i sidorna:

  • [no] - bomål
  • [nn] - nynorska
  • [sv] - svenska
  • [fi] - finska
  • [et] - estniska
  • [en] - engelska

Postens språkversioner

På en posts sida visas namnet (aktörer, objekt etc) eller benämningen (termer) på valt webplatsspråk som rubrik. Under rubriken visas namnet/benämningen på andra språk.

Visa språkversioner av postens egenskaper

Som standard visas endast en språkversion i sidorna. Vill du se samtliga tillgängliga klickar du på länken Visa språk längst ner till vänster i faktafliken. Då visas samtliga språkversioner på egenskaperna. Notera att om du valt bokmål som webbplatsspråk så visas både bokmål och nynorska som standard. Detsamma gäller om du valt nynorska som webbplatspråk.

Registrera språkversioner i en egenskap

Svenska
När du skapar en ny eller redigerar en post kan du fälla ner olika språkfält genom att klicka på pilen invid språketiketten. Då visar ett antal språkval färdiga att registrera. Urvalet är anpassat till ditt webbplatsspråk. Om önskat språk saknas kan du lägga till språket genom Lägg till språk längst ner bland språkfälten. Du söker sedan fram det språk du vill lägga till och efter att du valt språk, läggs ett språkfält till ovanför som du fyller i.[sv]