Språkstöd i webbplats och innehåll [sv]

KulturNav är en webbplats och plattform som stöder flera språk. Det finns två sorters språkstöd:

  • Webbplatsspråk. Webbplatsen, navigation, formulär och vissa andra texter finns för närvarande på norska (bokmål), svenska, finska och engelska. Ytterligare webbplatsspråk planeras. Du väljer språk genom att klicka på önskad flagga i sidhuvudet.
  • Egenskapsspråk. Det finns möjlighet att registrera posternas egenskaper på många olika språk. Vilka språk som finns tillgängliga i formulären styrs av valt webbplatsspråk. Som grundregel finns de nordiska språken och landets minoritetsspråk tillgängliga för Sverige, Norge och Finland. När du väljer engelska visas andra europeiska språk.

Observera att importerade data - platshållare - kan lagras med andra språk än de som är tillgängliga som egenskapsspråk i formulären.

Språkversioner av egenskaper

När du valt webbplatsspråk visas i första hand innehåll i vald språkversion (dvs svenska, norska bokmål, finska och engelska) för egenskaperna. Om egenskapen saknas på valt webbplatsspråk, visas ett annat tillgängligt språk. I första hand väljs då norska bokmål och i andra hand väljs svenska och i tredje engelska. Språket visas ibland som [no], [sv], [fi] eller [en] i samband med information om posten och ibland utskrivet i klartext till höger om värdet i sidorna.

Visa språkversioner på egenskaper

Som standard visas endast en språkversion i sidorna. Vill du se samtliga tillgängliga klickar du på länken Visa språk längst ner till vänster i faktafliken. Då visas samtliga språkversioner på egenskaperna.

Registrera språkversioner i en egenskap

Svenska
När du skapar en ny eller redigerar en post kan du fälla ner olika språkfält genom att klicka på pilen invid språketiketten. Då visar ett antal språkval färdiga att registrera. Urvalet är anpassat till ditt webbplatsspråk. Om önskat språk saknas kan du lägga till språket genom Lägg till språk längst ner bland språkfälten. Du söker sedan fram det språk du vill lägga till och efter att du valt språk, läggs ett språkfält till ovanför som du fyller i.[sv]