Brukergrensesnitt [no]

Topptekst

Hovedsøk - søk i hele KulturNav

 • Søk i:. Velg søkeavgrensning i form av en kategori du vil søke i. kategoriene er feks. Person, Term, Sted eller Hendelse. Hvis du ikke velger noe søker du i hele databasen.

 • Søketekst. Angi søkeord (ett eller flere). Du kan bruke jokertegn: * (asterisk) for å erstatte deler av ord - en eller flere bokstaver, og ? (spørsmålstegn) for å erstatte individuelle tegn. Eksempel: Sven*on finner Svensson, Svenson og Svenzon, eller V?tor finner Victor eller Viktor.

 • Søke-knappene. Klikk på Søk for å søke i samtlige indekserte egenskaper i postene og postenes relasjoner. Ved å velge Søk bare i navn, søker du bare i felt som inneholder navn eller benevnelser som gjør det enklere å finne individuelle personer eller steder.

  Eksempel: Velg å søke i Person, skriv inn søkeordet Wilse* og klikk på knappen søk bare i navn. Da søker du etter personnavn som begynner på Wilse i alle datasett i hele databasen.

 • Les mer om å søke og filtrere i KulturNav.

Nettstedsspråk

Velg nettstedssspråk ved å klikke på ønsket flagg i listen: Norsk bokmål, svensk, estisk, finsk eller engelsk.

 • Menyer, navigasjon og andre deler av nettstedet vises på valgt nettstedsspråk.
 • Postens innhold vises på valgt språk hvis dette språket er tilgjengelig i postens egenskaper.
 • Les mer om språkstøtte i nettsted og innhold i KulturNav.

Innlogging

 • Logge inn. Logg inn i KulturNav. En innlogget bruker kan bidra med innhold i datasett brukeren har tillatelse til å arbeide i. Brukeren kan også komme med forslag til rettelser og nye poster i hele databasen. Les mer om tillatelser og rettigheter i KulturNav.
 • Logge ut. Logger deg ut av KulturNav.

Menypanelet

Utvide/minimere


Menyens panel kan minimeres eller utvides etter behov. I enkelte tilfeller minimeres menyen automatisk.

Logge inn/Min side


Øverst til høyre i panelet finner du en knapp for å *logge inn. Når du er innlogget klikker du knappen for å gå til Min side. Hvis et varsel vises på knappen betyr det at du har aktuelle arbeidsoppgaver i oppgavepanelet.

Skifte panel

Du skifter menypaneler med knappene på toppen av panelet:

Meny

Menyen inneholder direktevalg for å vise datasett innenfor de forskjellige informasjonskategoriene. Du finner også direktelenker til enkelte informasjonskategorier med mer her.

Trevisning

Trevisningen gir deg mulighet til å navigere i informasjonen i KulturNav, for eksempel Datasett eller prosjekt, samt vise dine sider og andre funksjoner i systemet.

Du kan se informasjon oppdelt på flere måter:

 • Per prosjekt. Navigere i [innholdsprosjekt]/info/project) og se datasettene prosjektet arbeider i.
 • Per kategori. Navigere etter kategorier. hver informasjonskategori i KulturNav har et felt som bestemmer kategoriseringen. For en person er det feks. feltet Livsrolle.
 • Per datasett. Her listes datasett som inneholder informasjonen - postene. Datasettene er KulturNavs "tabeller".
 • Per datasettforvaltende organisasjon. Se hvilke organisasjoner som forvalter hvilke datasett. Les mer om datasettforvaltere.
 • Din informasjon. Her finner du som innlogget bruker informasjon om deg og din brukerkonto - Min side.

Les mer om navigasjon i treet.

Visningshistorikk

Panelet viser alle sider og søk du har utført i denne sesjonen sortert etter tidspunkt. Slik kan du lett gå tilbake og se hva du har gjort tidligere. Innholdet i listen kan filtreres og tømmes. Panelet er bare tilgjengelig for innloggede brukere.

Les mer om visningshistorikk.

Bokmerker

Panelet viser dine bokmerkede poster og datasett. Innholdet i listen kan filtreres. Panelet er bare tilgjengelig for innloggede brukere.
Les mer om bokmerker.

Visningssiden (poster og datasett)

Verktøysraden

I verktøysraden vises tilgjengelige funksjoner for den aktuelle siden.

Bokmerker

Legg til posten i dine bokmerker eller fjern posten fra bokmerkelisten. Les mer om bokmerker.

Sidenavigering (poster)

Hvis du åpner en post fra et datasett, mappe eller et søkeresultat vises knapper for å:

 
 • Gå till forrige post
 • Gå tillbaka til liste/søkeresultat
 • Gå til neste post

Ny post

- Lage en ny post i aktuelt datasett. Hvis du er innlogget i KulturNav men ikke har tillatelse til å redigere datasettet, lages ett forslag til ny post som undersøkes av datasettets redaksjon. Les mer om att lage poster.

Importere en ny post (datasett)

Du kan i enkelte tilfeller opprette grunnlaget for en ny post ved å importere rådata fra en ekstern tjeneste.

søk opp en ekstern post for import. Hvis du er innlogget i KulturNav, men ikke har tillatelse til å redigere datasettet, lages et forslag til ny post.

Forbedre (poster)

Hvis du har rettigheter til å skrive i aktuell post vises knappen Forbedre som gir deg automatisk hjelp med å forbedre posten. Hvis allerede finnes forslag til forbedringer eller avgjørelser vises en rød indikasjon på knappen. Les mer om funksjonen forbedre.

Funksjonsmenyen

Menyknappen helt oppe til høyre på visningssiden er bare tilgjengelig for innloggede brukere. Hvilke funksjoner som er tilgjengelig avhenger av dine tillatelser for den aktuelle siden.

Noen eksempel på funksjoner i menyen:

Meld interesse for å hjelpe med å bygge opp og forvalte datasettet. En melding sendes administratoren for datasettet , som siden tar stilling til hvilken rolle du kan spille. Les mer om funktionen.
Bokmerk posten og legg den i din bokmerkeliste. Les mer om bokmerker i KulturNav.
Legg i mappe. Les mer om mapper i KulturNav.
Redigera Rediger posten/datasettet/mappen. Alternativet er bare tilgjengelig for deg som har tillatelse til å redigere posten. Les mer om redigering av poster.
Redigere flere poster på en gang i et datasett eller mappe - metaoperasjoner. Alternativet er bare tilgjengelig for deg som har tillatelse til å redigere posten. Les mer om metaoperasjoner.
Ekportere aktuelt datasett som en tegnseparert eksportfil (CSV) som kan åpnes i feks. MS Excel. Alternativet er tilgjengelig for alle innloggede brukere. Les mer om å eksportere informasjon

Les mer om funksjonsmenyen.

Informasjon i objektets topptekst(post)

 • Bilde. Viser en eller flere bilder som illustrerer objektet. Les mer om bilder i KulturNav.
 • Status. Viser objektets status, feks. om en post er publisert. Les mer om status i KulturNav.
 • Vise språk. Vis forskjellige språkversjoner av objektets egenskaper. Les mer om språkhåndtering i KulturNav.
 • URI. Objektets unike internett-identitet.
 • Vise lenkede data. Vise forskjellige maskinrepresentasjoner av objektets informasjon.
 • LOD-indikatorer. Viser indikasjoner på posten eller datasettets bruk. [Les mer om "LODomtern".

Fliker med informasjon

 •  Innhold (Datasett). Viser innhold i ett datasett i form av poster. Innholdet vises og fungerer på samme måte som søkeresultat. Postene listes opp på flere sider der du kan bla mellom sidene for å se flere poster. Du kan også søke og filtrere datasettet. Les mer om søk- og filtreringsmuligheter i KulturNav. Hvis datasettet er hierarkisk vises de øverste nivåene i hierarkiet i et navigerbart tre.
 •  Fakta. Viser informasjon og fakta om aktuelt datasett eller post.
 •  Lenket data. Siden viser informasjon som lenker til aktuell post. Det fins to typer lenker:
  - Lenker fra KulturNav. Poster som er relatert til aktuell post i KulturNavs database. Postene listes opp i en tabell som fungerer på samme måte som søkeresultat.
  - Lenker fra DigitaltMuseum. Poster i Primus/DigitaltMuseum som lenker til aktuell post. Les mer om lenker fra Primus/DigitaltMuseum.
  - Et datasett viser antallet lenker fra DigitaltMuseum som omhandler datasettets poster. Listes opp pr. organisasjon.
 •  Administrativt. Her vises administrativ informasjon om datasettet eller posten.
 •  Historikk. Viser redigeringshistorikk. Du kan se postens innhold på forskjellige tidspunkt ved å klikke på datolenken under historikken.
 •  Kart (Sted). Viser stedets plassering på et kart hvis stedet har et registrert koordinat.
 •  Statistikk. Viser statistikk om posten eller datasettet.
 •  Rettigheter (Datasett). Gjør det mulig for en administrator å styre datasettets tillatelser og hvilke brukere som skal ha hvilke rettigheter her.
 • /  Dialog (mangler dialog / har dialog). Viser dialog omkring posten eller datasettet. Her kan du også sende beskjeder til redaksjonen (og andre).

Endringsforslag

Under faktafliken har du mulighet til å foreslå endringer og tillegg i postens innhold. Du må være innlogget for å sende inn endringsforslag. Les mer om endringsforslag.

Logg inn/registrer deg for å foreslå endringer og tillegg Logge inn/registrer deg for å foreslå endringer og tillegg - endringsforslag - i posten.
Velg hvilken egenskap du vill sende inn forslag i. Les mer om endringsforslag.
Du kan også foreslå endringer ved å klikke på pennikonet.  

Dialog

Fliken dialog gir innloggede brukere mulighet til å legge igjen meldinger om posten. Les mer om dialog.

Bunnteksten

Bunnteksten inneholder disse lenkene:

 • Versjonsnummer som viser hvilken versjon av KulturNav du arbeider i og systemets versjonshistorikk
 • Om KulturNav Grunnleggende informasjon om KulturNav.
 • Kontakt Kontaktopplysninger hos oss som utvikler KulturNav.
 • Personopplysninger med informasjon om personvernpolicy og datasikkerhet i KulturNav.
 • API. Teknisk informasjon om hvordan du bruker KulturNavs programmeringsgrensesnitt.
 • Teknologi. Informasjon om hvilken teknologi KulturNav er utviklet med.
 • Hjelp. Åpner en innholdsfortegnelse for KulturNavs hjelpesystem.[no]