Om poster, datasett og mapper [no]

Det fins tre typer objekt du som bruker kan skape og behandle i KulturNav:

  • Post - en enkelt aktør (person, organisasjon eller fartøy), et navngitt objekt, en term et sted eller et tidsintervall (feks. hendelse, periode).
  • Datasett - lister eller "tabeller" som inneholder poster og gir postene en sammenheng.
  • Mappe - ditt utvalg av poster(eller hele datasett) som du enkelt kan lage selv for å holde orden, å-gjøre-lister. Kan også brukes for å plukke ut et utvalg data til ditt samlingsforvaltningssystem.

Poster

En post er en enkelt ressurs:

Hver post har en egen side og hører hjemme i ett datasett. Postene får gjennom datasettet rettighetsinnstillinger som i sin tur avgjør hvem som får se upubliserte poster, endre poster og lage nye poster etc. Det fins to ulike typer poster:

  • Poster som forvaltes i KulturNav. Originalinformasjonen (masterdata) forvaltes i Kulturnav. Det er her alle endringer og tillegg gjennomføres. KulturNav deler ut identiteter til disse postene.
  • Plassholdere. Poster som forvaltes i andre system og er lest inn til KulturNav. Det kan for eksempel være en term fra en internasjonal standard eller en person fra et autoritetssystem hos et bibliotek. Postene er derfor mulig å bruke for deg i KulturNav, men alle endringer og tillegg utføres i det opprinnelige systemet. Posten er derfor en originalpost i et annet system. Plassholdere kan ikke redigeres i KulturNav. Endringer i originalposten kan i de fleste tilfeller leses inn gjennom en levende lenke mellom plassholderen og den originale posten.

Les mer om poster.

Datasett

Et datasett er en liste som inneholder poster, som hører sammen, enten på grunn av- eller gjennom emne, bruk, forvaltning eller tilhørighet.

  • Når det gjelder termer (og til en viss grad hendelser, perioder og steder) er datasettet ofte en sammenheng og avgrensning for en viss type termer. Materialtermer behandles i ett datasett og tekniske termer i et annet. Et klassifikasjonssystem som Outline behandles i ett og samme datasett. Selve datasettet gir termene en sammenheng. Termene i datasettet bygger en begrepsmessig helhet rundt et emneområde.
  • Når det gjelder aktører fungerer datasettet som virtuelle "tabeller" i databasen og sørger for delmengder og håndterbare autoritetsposter med ulike forvaltere. Dette gjelder til en viss grad også steder og tidsintervall.
  • I begge tilfeller er datasettet utgangspunktet for tilgangsstyringen i KulturNav. Datasettet har en administrator som ofte har et ansvar delegert fra en organiasasjon som forvalter. Administratoren bestemmer hvilke brukere som har rettigheter til å redigere og opprette nye poster eller se upubliserte poster i datasettet. Les mer om tilganger og rettigheter.

Les mer om datasett.

Mapper

Mapper er dine egne lister med et utvalg av poster i KulturNav. Mapper kan for eksempel innholde poster du planlegger å arbeide med, kvalitetssikre, rette eller kanskje publisere. Mapper kan også inneholde dine samlinger av poster som du vil delegere til andre.

Les mer om mapper.[no]