Funktionsmenyn [sv]

Funktionsmenyn hittar du om du klickar uppe till höger på en sida. I funktionsmenyn finns funktioner som hanterar eller presenterar information om aktuell sida. Här kan du t ex öppna upp poster för redigering eller lägga till posten i en av dina egna mappar.

Menyknappen är tillgänglig för inloggade användare. Vilka funktioner som är tillgängliga under funktionsmenyn beror på din behörighet för aktuell sida. Funktionerna skiftar mellan ett dataset och en mapp jämfört med en post, t ex en person eller term.

Funktionsmeny för en post

Här kan du hantera aktuell post.

Bokmärk posten och lägg den direkt i din bokmärkeslista. Läs mer om bokmärken i KulturNav.
Lägg posten i en mapp. Läs mer om mappar i KulturNav.
Redigera Redigera . Detta alternativ är enbart tillgänglig för dig som har behörighet att redigera posten. Läs mer om redigering av poster.
Radera Radera posten. Detta alternativ är enbart tillgänglig för systemadministratörer och förutsätter att posten inte är publicerad (eller arkiverad) sedan tidigare.
Uppdatera hämtad information Uppdatera hämtad information läser indikationer på hur mycket posten används i Primus/DigitaltMuseum ("LODometern") och hämtar extern information som visas på sidan via länkar till andra källor (extern information).
Exportera post (JSON) Exportera aktuell post i det interna lagringsformatet (JSON). Detta alternativ är endast tillgängligt för systemadministratörer.

Funktionsmeny för dataset och mapp

Här kan du hantera aktuellt dataset eller mapp.

Anmäl intresse för att hjälpa till att bygga upp och förvalta datasetet. Ett meddelande skickas till administratören för datasetet som sedan tar ställning till vilken roll du kan spela. Läs mer om funktionen.
Bokmärk datasetet och lägg det direkt i din bokmärkeslista. Läs mer om bokmärken i KulturNav.
Lägg hela datasetet i en mapp. Alla poster som finns i datasetet tillhör då mappen - ett smart sätt att ha dynamiska listor som växer i takt med att dataseten blir större. Läs mer om mappar i KulturNav.
Radera markerade poster/dataset ur mappen.
Redigera Redigera datasetet/mappen. Detta alternativ är enbart tillgänglig för dig som har behörighet att redigera datasetet. Läs mer om dataset.
Redigera flera poster på en gång i ett dataset eller mapp - metaoperationer. Detta alternativ är enbart tillgänglig för dig som har behörighet att redigera posten. Läs mer om metaoperationer.
Radera Radera datasetet/mappen. Detta alternativ är enbart tillgänglig för systemadministratörer och förutsätter att datasetet inte innehåller publicerade (eller arkiverade) poster sedan tidigare. Du kan själv radera dina egna mappar.
Exportera post (JSON) Exportera aktuellt dataset/mapp i det interna lagringsformatet (JSON). Observera att innehållet i datasetet/mappen inte exporteras. Detta alternativ är endast tillgängligt för systemadministratörer.
Exportera aktuellt dataset i det interna lagringsformatet (JSON). Detta alternativ är endast tillgängligt för systemadministratörer.
Exportera aktuellt dataset i KulturNavs interna importformat (text). Detta alternativ är endast tillgängligt för systemadministratörer.
Exportera aktuellt dataset som RDF/XML.
Exportera aktuellt dataset som en teckenseparerad exportfil (CSV) som kan öppnas i t ex MS Excel. Detta alternativ är tillgängligt för alla inloggade användare. Läs mer om att exportera information
[sv]