Externa datakällor [sv]

I KulturNav används länkade öppna data både för att koppla upp poster mot etablerade auktoriteter och vokabulärer och även för att kontrollera information för att göra data mer korrekta och hämta tilläggsinformation för att göra det lättare att förstå en post.

I matrisen nedan kan du se vilka datakällor som används för respektive informationskategori och funktion:

  Importera Matcha Förbättra Hämtad information
Aktör VIAF.org VIAF.org VIAF.org
Wikidata.org
maps.google.com5
Namngivet objekt Wikidata.org Wikidata.org
maps.google.com5
Term Svenska ämnesord
Getty AAT
Svenska ämnesord 1
Getty AAT
Getty AAT
Plats GeoNames.org GeoNames.org
Tid Wikidata.org Wikidata.org
Samtliga kategorier Store norske leksikon 2 3 Wikidata.org 4
Wikipedia.org
Store norske leksikon
Lokalhistoriewiki.no

1. Svenska ämnesord är tillgänglig att matcha mot när Svenska är ditt webbplatsspråk.
2. Matchad URL till Store norske leksikon sparas i Se även-egenskapen
3. Store norske leksikon är tillgänglig att matcha mot när Norska bokmål eller Norska nynorsk är ditt webbplatsspråk.
4. En Samma som-länk till en entitet i Wikidata.org hämtar Wikipedia-texter som läses in och visas på olika språk i KulturNav.
5. En platsreferens föreslås i Förbättra för en organisation eller ett namngivet objekt som har en koordinat och som saknar en platsreferens sedan tidigare.[sv]