Platsobjekt - deprecated [sv] - Deprecated

Platsobjekt är mer eller mindre permanent lägesbundna fysiska ting (som byggnader och fornlämningar) som kan användas för att lägesbestämma eller kopplas till ting. Platsobjekt är konceptuellt en sorts preciserade platser

Kategorin är under utveckling och det pågår en diskussion om hur lägesbundna fysiska objekt ska konceptualiseras, ges namn och kategoriseras.

Är objekten möjliga att förflytta/mobila benämns dessa Namngivna objekt i KulturNav.[sv]