Versionshistorik [sv]

Här ska en text som beskriver versionshantering skrivas.[sv]