Om dubbletter [sv]

I KulturNav försöker vi undvika dubblettposter för aktörer och objekt. Om det är möjlig så är modellen att en person eller ett objekt bara finns med en identifierare (URI) i KulturNav. Posten förvaltas alltid i ett dataset men kan sedan visas i flera dataset om det finns behov för detta.

Det är ofrånkomligt att det uppstår dubbletter - dvs två eller flera poster som beskriver samma objekt - i en gemensam tjänst som KulturNav. Detta gäller i synnerhet om data från flera olika befintliga källor, t ex olika personregister, läses in som platshållare eller importeras till tjänsten.

Opublicerade dubblettposter

Om en dubblettpost ännu inte är publicerad kan den bara tas bort från ditt dataset genom att välja Status = Raderad. Före detta kan du kontrollera om några av de data /metadata som finns i din post ska kunna komplettera den post som redan finns i KulturNav. Lägg till dessa data som förslag på posten!

Publicerade dubblettposter

Om posten är publicerad är emellertid inget stort problem och kan lösas så att åtminstone maskinerna som läser KulturNavs länkade data inte blir förvirrade. Skapa helt enkelt samma-som-länkar mellan de båda posterna. Detta signalerar att post 1 är exakt samma post (t ex samma person) som post 2.

Människor kan uppleva dubbletter som mer störande. Hur väljer jag rätt post? I det stora hela så spelar det inte så stor roll om det finns en samma-som-relation mellan dubbletterna. Välj den post som har mest och bäst information och som förvaltas av en stabil förvaltare. Den post som används kommer bli den etablerade auktoriteten.

Om det är fråga om oönskade dubbletter, t ex inom samma dataset, så finns andra verktyg. Ett bra arbetsmönster är att identifiera och sedan välja att behålla den post (post 1) som innehåller bäst och mest information. Eventuell information som saknas på denna post förs över från dubblettposten (post 2). Post 2 arkiveras sedan (status sätts till Arkiverad). Den är då fortfarande tillgänglig för de som använder och länkar till posten sedan tidigare, men den har nu signalen att den inte längre ska användas.

Du kan sedan aktivt hänvisa alla som använder dubbletten (post 2) genom att i egenskapen Ersätts av (i avdelningen relationer när du redigerar posten) hänvisa vidare till post 1. Då kommer alla anrop på post 2 omdirigeras till post 1, både inom tjänsten och via API-anrop eller användning av länkad data.

När det gäller termer är det ett mindre problem att samma begrepp finns i flera dataset. Begreppen finns i olika sammanhang och har inte alltid 100% samma betydelse. Ett begrepp är därför inte samma begrepp som ett annat begrepp med samma benämning - termerna kan i stället matcha varandra i betydelse i olika grad. Läs mer om detta med matchning i Om semantiska länkar inom KulturNav och ut mot länkade data i omvärlden.

Gör så här för att arkivera en post och ersätta den med en annan post:

  1. Gå till den post som du vill arkivera.
  2. Klicka på status-ikonen till höger i sidhuvudet, välj Arkivera.
  3. Redigera posten genom att klicka på funktionsmenyn och välja alternativet Redigera.
  4. Aktivera Relationspanelen genom att klicka på Relationer (eller bläddra nedåt i formuläret och fälla ut panelen Relationer genom att klicka på namnet eller ikonen framför).
  5. Klicka på + knappen till höger uppe på panelen och välj att lägga till fältet Ersätts av/Erstattes av.
  6. I egenskapen Ersätts av söker fram den post du önskar peka på i stället för den post som du nu arkiverar.
  7. Spara redigeringen.

Din post är nu arkiverad och när någon försöker visa din post eller hämta dess data, så hänvisas nu till den ersättande posten.[sv]