Ändringslogg från utvecklingen av KulturNav [sv]

KulturNav Beta

2015-01-15 (0.18.3)

Nytt

Två nya statusvärden på dataset:

 • Komplett – stänger av möjligheten att skapa nya poster i datasetet, men är öppet för användarförslag till ändringar i befintliga poster.
 • Vilande – datasetet är öppet för nya poster från behöriga användare, men stänger av användarförslag (förslag till nya poster/ändringsförslag).

Ändringar i KulturNavs API:

Tid för händelser (t.ex. födelse- och dödshändelse för personer, de olika aktiviteterna för fartyg) angavs tidigare med två egenskaper, event.firstDate och event.lastDate.
Händelser som har en diskret tidpunkt, t.ex. födelse, död, sjösättning, förlisning etc. använder nu en egenskap:

 • event.time som har KulturNav:s tidtyp, dvs anges med datum och precision, t.ex. 2015-Y för år, 201501-M för månad, 20150115-D för dag. Nytt är även man även kan ange osäkerhet i datumet: 2015?-Y, 201501?-M etc.

Tidsintervall. Händelser som har en utsträckning i tid, t.ex. yrke, livsroll etc. använder nu en egenskap

 • event.timespan som är en inline entity med typen Timespan. Denna har två egenskaper:
  timespan.start tidtyp enligt ovan
  timespan.end tidtyp enligt ovan.

Platsreferens för händelser. Platsreferens för händelser angavs tidigare med två egenskaper: event.placeReference, event.placeString. Nu används en egenskap:

 • event.placeReference som är en inline entity med typen Place.Reference. Den har egenskaperna:
  placeReference.place (entity reference till plats)
  placeReference.specification (text)
  placeReference.placeString (text)

Namnändringar entitetstyper:

 • Organization.Establishment -> Association.Establishment
 • Organization.Termination -> Association.Termination
 • Organization.Activity -> Agent.Activity
 • PreviousName -> OtherName

Ändringar egenskapstyper:

 • organization.establishment -> association.establishment
 • organization.establishment.organization -> association.establishment.association
 • organization.termination -> association.termination
 • organization.termination.organization -> association.termination.association
 • organization.activity -> agent.activity
 • organization.activity.organization -> agent.activity.agent
 • organization.activity.activity -> agent.activity.activity
 • superconcept.editorialNote -> entity.editorialNote
 • superconcept.historyNote -> entity.historyNote
 • superconcept.changeNote -> entity.changeNote
 • entity.previousName -> agent.otherName

Versionshantering i API:t. KulturNav stödjer från version 1.0 versionshantering i API. Om du vill anropa ett stabilt schema för version 1 använd:

 • ../api/v1.0/..

Om du vill ha den senaste versionen av API:

 • ../api/..

Vi siktar på att hålla en version bakåt tillgänglig - t ex 1.0 och 2.0 respektive 2.0 och 3.0.

2014-12-15 (0.18.2)

 • Status Ny. Poster som skapas av användare med behörighet till datasetet får nu status Ny. Poster som är förslag från inloggade användare får status Förslag.
 • Förbättringar av förslagshanteringen. Bättre överblick över föreslagna ändringar. En ny föreslagen post får en egen status och godkänns som helhet (se ovan).
 • Säker/osäker tid. Förbättrad modell för tidsintervall i händelser och fakta. Tidsangivelser kan anges som osäkra, vilket redovisas med ett ? i presentationer.
 • Åtstramning av vem som initialt får skapa dataset. För att hindra att mindre seriösa användare skapar skräp- och testdata, så begränsas nu möjligheten att skapa dataset till användare som sedan tidigare har beviljats skriv-rättigheter (som redaktör eller administratör) till något annat dataset. Det går också att kontakta systemadministratör för att få ett dataset att aerbeta i.
 • Förbättringar i autocomplete i fält där du söker fram och väljer andra poster. Just nu använder vi en relevansindikator för att sortera posterna i en bra ordning.
 • En användare kan nu redigera sina egna förslag fram till det att posten godkänts av en redaktör eller administratör.

Mindre korrigeringar:

 • Sortera på senaste tidpunkt ändringsförslag
 • Fartyg, mindre korrigeringar:
 • Särskiljningssträng: Namn (född) Fartygstyp Signalbokstäver
 • Utökade och ändrade fält, fartygstyp, annan fartygstyp mm
 • Fartygstyp visas i sidhuvudet
 • Felrättningar i allmänhet

2014-10-30 (0.17)

 • Inloggning och registrering sker nu i en central tjänst tillsammans med bl a DigitalMuseum. Här kan användaren registrera sig, verifiera sin e-postadress och logga in i KulturNav.
 • Nya användare kan visa att de är intresserade av att kanske bidra i dataset genom funktionen Anmäl intresse (under menyknappen)
 • Ny redovisning av ändringsförslag i form av ett expanderbart fält
 • Ny startsida i tjänsten som visar smakprov på vilken information som finns i KulturNav och lite statistik. Startsidan visas så länge du inte är inloggad eller öppnar KulturNavs indexsida. För en inloggad användare är användarens egen sida startsida.
 • Vidare arbete med fartygsdata. Fartyg som byter namn kan hanteras som ett sammanhållet koncept med en huvudpost och underposter (för andra namnformer). Stor utökning av beskrivningen av fartyg.
 • Sök bland hjälptexter och informationstexter i hjälpsystemet
 • Ny klass/kategori: Grupp (foaf:Group) under Agent för att kunna hantera ätter, släkter eller andra oorganiserade grupper av personer (t ex medlemmar i en community)
 • Fliken Statistik på dataset. Få en översikt över vilken information som finns i datasetet och hur data används - vem som har data i abonnemangs och delade mappar (dvs att data kan ha hämtats till Primus). Här visas även vem som har ansvar för vad i datasetet, administratörer, redaktörer och granskare.
 • Fliken Statistik på poster. Få en överblick över poster: Vem som skapat och redigerat. Vem som lämnat förslag som godkänts på posten och hur posten används i mappar (dvs att posten kan ha lästs ner till Primus).
 • Enskilda poster kan nu exporteras mellan olika servrar
 • Ett sökresultat genom API:et kan nu laddas ner som en RDF/XML-dump. Det går t ex att söka fram alla fotografer och ladda ner dessa till sin egen databas/triple store.
 • Platsinformation hålls nu ihop i ett sammanhållet paket, referens, specifikation och platstext
 • Tidsintervall hålls ihop i ett sammanhållet paket, ny visning av tidsintervall
 • Sökresultat och filtreringar kan nu enkelt nollställas med en ny knapp
 • Ny visning av beskrivning och syfte i sidhuvudet på ett dataset. Mer text visas i en bredare kolumn.

2014-09-16 (0.16)

Ändringsförslag. Alla inloggade användare kan nu lämna förslag på nya poster (i version 0.15) och förslag till ändringar även i dataset som användaren inte har behörighet att skriva i (0.16). Detta öppnar upp för att användare kan hjälpa till med förslag till förbättringar och kvalitetshöjning i alla dataset över hela KulturNav. Ändringar kan t ex vara att föreslå en översättning på en term, ett dödsår på en person eller lägga till en länk till en wikipedia-artikel med mer information om posten.

 • Du lämnar förslag till nya poster genom att klicka på knappen Förslag till ny ... på datasetets sida
 • Du lämnar förslag på ändringar genom att i menyn välja Föreslå ändring på en post. Då öppnas ändringsformuläret och alla fält, även de tomma visas. Klicka på redigeringsikonen för att öppna en popup där du kan föreslå ändringar.
 • Förslagen måste godkännas eller förkastas av en behörig användare (redaktör eller administratör). De kan enkelt överblicka inkomna förslag på Min sida och i samband med sök och filtrering. Godkännande sker direkt i anslutning till förslaget i posten.

Min sida. Användarna har en egen profilsida med översiktlig information om användaren. För användaren fungerar även sidan som en sorts privat dashboard som gör det möjligt att överblicka sina egna engagemang i KulturNav:

 • Mina dataset - lista med dataset där användaren har behörighet att se och arbeta som administratör, redaktör eller granskare.
 • Mina mappar - lista ned användarens mappar.
 • Mina bokmärken - lista med användarens bokmärkta poster.
 • Mina senaste aktiviteter - lista med en logg över användarens aktiviteter
 • Mina ändringsförslag - lista med användarens förslag till ändringar. Här kan jag se status på de ändringar jag föreslagit.
 • Administrera förslag - förslag på ändringar i dataset som berör mig som jag ska ta ställning till, t ex förslag på nya poster eller poster som ska publiceras.
 • Rättigheter - här styr systemadministratören användarens rättigheter (roller) och grupptillhörigheter i KulturNav.
 • Du når Min sida när du loggar in i KulturNav och genom att klicka på Min sida i din gren i navigationsträdet.

Annat smått och gott

 • Organisationer som förvaltar dataset (klassen DatsetOwner) hanteras nu som organisationer (klassen Agent.Organization).
 • Navigationsträdet till vänster är nu expanderat en nivå när KulturNav öppnas för första gången
 • Det finns nu en ikon vid en koordinat som vid klick öppnar kartfliken.

2014-07-24 (0.15)

 • Formulären för Ny post och Redigera post har förenklats och delats upp i grundfält som visas när formuläret öppnas och en stor +-knapp som gör att du kan lägga till fält som du behöver till din post. Förhoppningsvis gör det att formulären upplevs som enklare och mer överskådliga direkt när de öppnas. Vad tycker ni*
 • Alla inloggade användare kan nu föreslå nya poster i alla dataset (knappen Föreslå ny post). Förslagen måste godkännas (t ex av en redaktör) och publiceras av en administratör innan data syns utåt mot Internet. Detta är första steget till att kunna använda användarna fullt ut i att hjälpa till att skapa och underhålla dataset.
 • Början på en versionshantering av poster. Fliken Historik visar nu redigeringshistorik för en post - när den ändrats och vem som genomfört ändringen. Du har också tillgång till tidigare versioner av posten genom att klicka datum och tidslänken. Observera att du inte kan redigera än äldre version. Vi kommer att arbeta vidare med denna funktion fram under hösten så att en administratör ska kunna återställa en post till önskad tidigare version och att, om det finns tid och möjlighet, även visuellt markera vad som skiljer mellan olika versioner och den nuvarande versionen.
 • KulturNav använder nu PostgreSQL för lagring av data

Förbättringar, stora som små:

 • Sökfunktionen har nu uppdaterats så att man kan använda jokertecken - * och * - på ett mer systematiskt sätt: Svenon hittar t ex nu både Svensson och Svenson. Ol hittar både Ole och Ola. Det är nu samma sökfunktionalitet i KulturNavs huvudsök som i sök i ett dataset.
 • Relationer till poster, till exempel att en person är dotter till en annan person, måste nu godkännas av administratören av datasetet (om du själv inte har skrivbehörighet). Relationer till poster som är platshållare (t ex inlästa från ett annat system) lagras nu bara en av vägarna: från din post till platshållaren (och inte tillbaka). Detta eftersom platshållare är skrivskyddade.
 • Licensinformationen är flyttad inom headern och utökad med attribueringsinformation.
 • Personer eller organisationer kan nu ha olika roller i händelser i en mer generell modell. Detta är implementera för Utställningar som därmed kan ha en formgivare, producent etc. Modellen innebär att vi vid behov kan implementera roller i fler händelser.

Nya fält:

 • En person kan nu vara Syskon med en annan person
 • En person kan nu ha ett Tidigare namn med tidsangivelser, specifikation och källa
 • Termer kan nu ha Alternativa benämningar på t ex en viss dialekt. Användarna anger typ av alternativ benämning (t ex dialekt eller slang), vilken dialekt som benämningen anges och till sist själva den alternativa benämningen
 • Det finns nu relationer som anger förändring i kulturhistorisk funktion för en term - termen Mangletre Efterföljdes funktionellt av (functionSucceededBy) Strykejern som i sin tur Föregicks funktionellt av (functionPreceededBy) Mangletre
 • Yrkeshändelser kan nu ha ex specificering av yrket (som är en referens till en term) i form av en fri text.
 • Personer har ny en neutral aktivitetshändelse - Verksamhet - som komplement till den mer formella Yrke. Om personen är en amatörfotograf är t ex verksamheten "Fotografi" om den är yrkesfotograf är yrket "Fotograf".
 • Export av ett dataset till Excel tar nu även med datum när posten skapades eller sist ändrades i egna kolumner.
 • Nytt masksindataformat för länkade data testas vid sidan om RDF: Json-LD (http://json-ld.org/). RDF-mappningen kompletteras dessutom fortlöpande. Sedan sist har vi sett till att koordinater och licensinformation kommer med ut i RDF-representationen.
 • Dataset som innehåller termer kan nu filtreras på termkategori (filtret Typ).

2014-04-30 (0.14)

 • KulturNavLocal - en första version av KulturNav och en fristående synkklient är nu klar för intern testning. lokal.kulturnav.org. Test-data som publiceras ska synkas upp mot test.kulturnav.org.
 • Det har blivit lite smidigare att skapa mappar. Typ av mapp kan anges redan när mappen skapas och användaren kan välja mellan att gå tillbaka eller visa mappen efter det att den skapats.
 • RDF-import av platshållare har utökats med möjligheten att bearbeta läsningen med javascript. Ett dataset kan peka på en javascriptfil som gör speciella bearbetningar av importdata. Scriptet måste vara placerat i KulturNavs scriptkatalog.
 • Arbetet har påbörjats med att korta ner formulären så att de innehåller ett antal grundfält med möjlighet att lägga till fält som behövs. Detta kommer att ge kortare och mer överblickbara formulär som framstår som mindre "tunga" än nu.

Buggfixar och förbättringar, bl a:

 • Åtgärdsknappen är utbytt till en mer generell ikon (svart med tre linjer)
 • Radbrytningsproblem i längre textfält är fixade
 • Överordnade termer kan nu lägga till underordnade.
 • Borttag och tillägg av attribut fungerar nu som förväntat
 • Leverans av data genom API:et har rättats till
 • En redaktör kan nu godkänna en post i ett dataset
 • Nytt fält på fartyg: Hemmahamn (plats)

2014-04-09 (0.13.2)

 • KulturNavLocal. Fortsatt utveckling av lokalnod och synkklient.
 • Kategorisering av termer. Termer kan nu kategoriseras efter hur de primärt kan användas - ämnesord, klassifikation, material, teknik, art, mått etc.
 • API:et levererar nu ut en fullCaption för varje post, dvs en komplett sträng som särskiljer ut posten från andra, t ex genom att ta med födelse och dödsår.
 • Länkar till Wikipedia-artiklar ska läggas i fältet "Se även" (rdfs:seeAlso) - vi byter därmed från owl:sameAs
 • Vi har lagt till ett fält för att kunna beskriva dödsorsak för en person

2014-02-28 (0.12)

Plattform

 • KulturNavLocal. Utvecklingen har inletts mot att flera instanser av KulturNav ska kunna fungera parallellt. De organisationer som önskar ha en egen förvaltning av sin terminologi och egen domän för sina URI:er kan sätta upp en egen server eller låta KulturIT drifta och supporta ett eget Nav. Data från lokala instanser synkroniseras automatiskt till den centrala tjänsten, KulturNav.org. Data från den centrala tjänsten kan användas i de lokala instanserna (som platshållare). KulturNav kommer i denna process att bli öppen källkod.
 • Konsolidering av kod sker fortlöpande inom sprinten och är kopplad till felrättningsprocessen
 • Uppgraderad ramverkskod. Ett antal nya versioner av ramverkskomponenter används i och med versionen.
 • Nya attribut/fält. Ett antal nya attribut har lagts till och datamodellen expanderas kontinuerligt i och med att KulturNav möter nya datakällor. Under sprint 12 har strukturen bl a utökats för att klara taxonomier och att kunna hantera levande samlingar och biologiska dataset (i form av Taxon, som är en sorts Koncept som är specialiserad för att hantera artdata)

Ändringar i gränssnitt och funktioner

 • Massändring. Det är nu möjligt att via skript kunna genomföra vissa former av massändringar inom ramen för ett urval.
 • Bildhantering. Bildhanteringen har förbättrats när en ny bildpost skapas eller redigeras. Visningen av bild och dess metadata är förbättrad. Bilden finns nu i två versionen - en miniatyrbild (300 px) och en originalversion. Bilden kan nu visas i full upplösning.
 • Redigeringsformulären. Formulären har blivit tydligare genom att formulärytor bakom fält fått en ny bakgrundsfärg samt större och tydligare fältnamnsrubriker
 • Export. Data kan nu exporteras från ett dataset/mapp i KulturNavs eget importformat och som en textfil anpassad för Excel.
 • Filtrering. Alla sökresultat/dataset/mappar kan nu enkelt filtreras efter status, licens, dataset och typ (som t ex livsroll). Filtret är tillgängligt som en knapp när Visa filter är aktiverat.
 • Relaterade poster. Fliken Relaterat visar nu poster som är relaterade till aktuell post som ett sökresultat.
 • Redovisning av direktrelaterade objekt. Långa listor (t ex platser i en kommun) med direktrelaterade poster redovisas smidigare. Endast 5 poster visas och listan kan sedan expanderas till full längd.
 • Småändringar: Alternativt namn (Person) visa inte längre i sidhuvudet på visa sidan. Dataset, förvaltare och kontaktuppgifter visas nu (i förekommande fall) i sidhuvudet i visa sidan på alla poster.

API

 • Nya funktioner i API:et - Dataset.Size - som läger till ett fält som visar hur många poster som finns i lista vid API-anrop på dataset/mapp och läggs in i JSON-data i datsetets leverans.

2014-01-02 (0.11.6)

Ny typ av mapp i version 0.11.6:

 • Delad mapp (http://kulturnav.org/84346874-b922-48b5-b67f-70b23e8d7fb0). Denna typ av mapp gör att du kan sammanställa listor med ett urval av data (poster eller hela dataset) som du kan dela med andra. Delade mappar kan hämtas ner till Primus genom abonnemangsfunktionen.
 • Delade mappar kan hämta data från många olika dataset
 • Feltkatalogen kommer att distribueras ut till Primus-installationerna som gemensamma mappar
 • Delade mappar ses i trädnavigationspanelen i grenen Gemensamma resurser | Delade mappar

Tre typer av hämtningsmönster:

 • Abonnemangsmappar: mappar som innehåller data som i KulturNav pekats mot en listtyp i Primus och en specifik Primus-bas.
 • Abonnemangsmappar som innehåller en hel klassifikation. Mappens namn utgör klassifikationens namn i Primus. Mappens innehåll utgör klassifikationens värden. Listtypen ska i detta fall vara Klassifikationssystem (http://kulturnav.org/68f9b622-4d1e-48f7-9f03-c97cf71eca20). Detta är ett smart sätt att exempelvis läsa ner ett helt termsystem som Europeana Fashion till Primus.
 • Delade mappar. Mappar som kan delas mellan många organisationer.

2013-10-16 (0.11)

Sökning, sortering och markering

 • Sökordsvisning. Det syns nu tydligare vad du sökt på både i huvudsök och filtreringssök inom ett dataset. Sökargument avlägsnas genom att klicka på krysset vid argumentet.
 • Val av full- eller namnsökning har förenklats. Som standard görs en full sökning, dvs. att du fritextsöker i alla indexerade fält i databasen. Namnsökning når du genom att klicka på pil ned invid sökknappen. Namnsökning innebär att du enbart söker i namnfälten.
 • Full- och namnsökning fungerar nu även i filtreringen av ett dataset.
 • Sortering. Sökresultat och dataset kan nu sorteras på namn, kod, alternativt ID och tid för senaste ändring.
 • Markering i hierarkiska träd. Du kan nu markera underliggande koncept i trädet genom att klicka i kryssboxen i trädstrukturen. Du markerar alla underliggande poster om genom att expander grenen fullständigt. Endast poster som expanderats fram markeras. Om du bara vill markera aktuell post i trädet, så ser du till att grenen är komprimerad. Markeringen gör att du kan lägga poster i en mapp eller skapa bokmärken.

Visning

 • Ett dataset av typen hierarki visar nu trädvyn som standard. Växla till lista genom att klicka på knappen Visa lista

 • Småändringar:

 • Händelser visar nu i förekommande fall tid eller tidsintervall inom parentes både rubrik i sidhuvudet och i listningar.

 • Koordinater visas nu rätt när de visas expanderat som enskilda fält

 • Dataset som innehåller platshållare anges som (Externa data)

Redigering

 • Det har blivit enklare att skapa ett dataset. Typning av dataset har samlats i ett fält: Innehållstyp.

 • Knappen för att skapa ett nytt dataset är flyttad till trädkontrollen till höger. Grenen Nytt dataset finns nu under Tidsintervall i trädstrukturen.

 • Poster kan flyttas från ett dataset till ett annat (om du har behörighet som systemadmin)

 • Nya fält och händelser:

 • Många nya fält och händelser för ett Namngivet objekt |Fartyg

 • Organisation | Adress innehåller nu attributet Land och fältet E-postadress kan ha flera värden.

 • Person | Har verk på har utökats med möjlighet att beskriva en persons arkivsbestånd vid organisationen med en text och en länk till själva arkivsbeståndet (om det är publicerat)

 • Organisation | Etablerad har nu möjlighet att relatera till en Aktör

 • Småändringar:

 • Nytt attributspråk: Latin (la/lat). Äntligen!

 • Ändrad språketikett på svenska: Norska bokmål, Norska nynorska

 • Attributet Är aktuell version har tagits bort i avvaktan på att en versionshantering utvecklas.

 • Dataset |Owner kontaktuppgiften för ett dataset (t ex en epost-adress som ska kontaktas om något är fel) flyttas från datasetförvaltaren till datasetet.

 • Etiketten Person | Vistelse har ändras till Vistelse/Boende

Struktur

 • Det har blivit lättare att skilja mellan koncept som har samma namn/benämning i listningar, vallistor, i LOD och via API. Vi har infört ett regelverk för disambiguation i KulturNav som innebär att ett begrepp i vissa sammanhang får ytterligare information i sitt namn för att det lättare ska kunna skiljas från liknande begrepp. Tilläggsinformationen hämtas från: 1) ett övergripande begrepp, 2) begreppets definition (första meningen) eller 3) alternativa namn på begreppet.
 • Termvärden för att beskriva ett fartyg hämtas nu från fyra systemmappar fartygstyp (som innehåller typer av fartyg), fartygsmått (mått som avser ett specifikt ett fartyg), fartygsmåttenheter (enheter som specifikt används för att mäta fartyg) och fartygsregister (olika registernummersystem för fartyg)

API

 • Information om mappen/dataset finns nu med i API-svaret.

LOD/RDF

 • Mappning mot etablerade standarder har utökats (men är ännu ej helt komplett).

2013-09

KulturNav blir tillgänglig i en publik beta-version under september 2013 i samband med version 0.10 under domänen kulturnav.org

2013-08-27 (0.10)

 • Spara på flera sätt: Nu kan du spara och visa aktuell post. Spara och stänga och återgå till datasetet samt Spara och fortsätta och redigera. Valet görs bredvid spara-knappen i en drop-down meny.
 • Ett dataset kan nu ha ett uttalat syfte. Något som är bra om man måste förklara datasetet i anslutning till personuppgiftslagar. Syftet visas i postens huvud under beskrivningen.
 • Långa texter i postens huvud kan expanderas och läsas till sin helhet.
 • Senaste tid när ett dataset uppdaterats visas och är åtkomligt via API:et.
 • Tydligare visning av vad man sökt på i både huvudsök och datasetet filtrering. Sökbegrepp i filtreringen kan tas bort genom att klicka på X bredvid sökbegreppet
 • En abonnemangsmapp kan nu pekas direkt till en listtyp i Primus. Det går därför att tala om att den mapp med ett urval av poster som man skapat i KulturNav och vill använda i Primus, kan pekas till Materiallistan i en visst museums databas.
 • Dataset, mappar och poster kan raderas (om de inte varit publicerade). Detta gäller enbart systemadministratörer.
 • En posts URI visas nu först när den är tillgänglig, dvs när en post publicerats
 • En tydligare uppdelning visningen av ansvar: Ett dataset som förvaltas i KulturNav har en Förvaltare. Ett platshållande dataset som importerats till navet har en Källa.
 • URI-ändring. KulturNav kommer publiceras under webbadressen kulturnav.org
 • Funktionen med kort-URL:er till en post har deaktiverats.
 • Kulturnav markerar ambitionen att bli ett samnordiskt system genom att både den danska och finska flaggan finns med som gränssnittsspråk. Ingen implementering av språken har emellertid påbörjats än.
 • Lägg till mapp. Antalet dialogboxar har reducerats.
 • Defaultlicens. Ett nytt dataset har nu en defaultlicensiering (CC0). De poster som skapas i datasetet och som inte har egen explicit licensiering, får då default-licensen.
 • Koordinatvisning i visa-sidan är ändrad
 • Beskrivningstexter och syfte kan nu innehålla länkar till externa webbsidor.
 • Ändringar och tillägg i fältuppsättningen.
 • Tekniska modifikationer under skalet, bl a funktioner i indexering, felhantering, ramverk mm

2013-06-12 (0.9)

 • Ny struktur på redigering av händelser och sammansatta fält. En uppdelning har skett i ett huvudfält med den primära informationen för händelsen och expanderbara extrafält som innehåller kompletterande information. Du expanderar formuläret genom att klicka på + till vänster om fältnamnet.
 • Dataset kan typindelas - Hierarki, Nätverk och Lista
 • Dataset av typen hierarki kan överblickas som ett träd - Växla mellan Visa hierarki och Visa lista i listningen av ett dataset.
 • Dataset har en statusindikator över dess produktionsläge: Under produktion, Beta – provdrift, etablering, I drift – auktoriserat, produktionssatt, Okänd, dvs inget värde i statusfältet
 • Mappar kan typindelas: Administrativa mappar – standardmappen, ordning och reda. Längre fram metaoperationer, Abonnemangsmapp – för att hämta data – ”en lista” - till Primus, Bokmärkesmappar – bokmärken i KulturNav, Systemmapp – KulturNavs eget behov av att sammanställa listor som används vid registrering
 • Markera alla/avmarkera alla. Alla poster på en sida med en listning av data kan markeras för att t ex läggas i en mapp.

2013-05-31 (0.8)

 • Ny visning av relationer och händelser. Informationen är omvandlad till en textsträng i stället för uppdelad i separata fält. Full fältinformation kan expanderas ut genom att trycka på +.
 • Mer information om poster visas nu i samband med att information väljs vid skapandet av relationer.
 • Publicering av länkade data (LOD) som RDF/XML. Informationen i navet har mappats till RDF. En maskin kan nu läsa navets publicerade information och navet är, när plattformen öppnar, en del av den semantiska webben. I version 0.8 är grunderna mappade. Mappningen kommer att utökas längre fram.
 • Bättre sökfunktioner och lättare att hitta - Full sök = bred sök som söker i allt eller Navnsök som specifikt söker i namnfälten (expanderas med Visa avancerat i bredvid sök-knappen)
 • Dataseten har nu en förvaltare i form av en organisation och förvaltarna har en kontaktadress
 • Användare kan hanteras i behörighetsgrupper fullt ut
 • Dataset kan nu flyttas mellan olika grenar i navigationsträdet
 • Dataset kan nu typindelas - hierarkisk, nätverk, lista
 • Dataset som ska innehålla dataset kan nu skapas genom gränssnittet (Nytt dataset | Måltyp: dataset)
 • Mappar kan typindelas: administrativ, abonnemang, system, bokmärken
 • Kompletteringar av fältuppsättningar och ändring av fältordningen
 • API:et är nu på plats fullt ut och kan nu söka i indexet och levererar json-data

2013-05-07 (0.7)

 • Knappen Nytt dataset är flyttad upp till huvudet, bredvid Sök.
 • Visa språk. Samtliga registrerade språk på en post kan överblickas på en post genom att klicka på Visa/Dölj språk i Visa-sidan. Exempel: https://test.kulturnav.no/0381e616-a42b-47ed-8ca8-e4393a3d55a3
 • Användare listas och kan skapas och redigeras [Trädpanelen | Adminstration | Användare]
 • Grupper kan listas och kan skapas och redigeras [Trädpanelen | Adminstration | Grupper]

2013-04-23 (0.6)

 • Rättigheter på dataset. Styr vilken användare som ska kunna administrera, redigera och se dina dataset under fliken Rättigheter på datasetet.
 • Filtrering av data i dataset. Du kan nu söka inom ett dataset och använda bokstavs- och sifferfilter (A-Ö, 0-9) för att välja poster som inleds av bokstaven eller siffran. Funktionen fälls ut i en facettpanel genom att trycka på knappen Visa filter / Dölj filter i ett dataset.
 • Hela dataset kan exporteras, flyttas och importeras mellan olika servrar (som en komprimerad katalog)
 • Taggar på dataset. Du kan nu beskriva innehållet i ett dataset genom att tagga det med termer från navet.
 • Mappar. Du kan nu ta bort objekt från mappar.
 • Mina bokmärken. Lägg poster som är aktuella att arbeta med eller så i listan Mina bokmärken (som är en sorts mapp).
 • Ny hantering av bilder. Bilder kan typas, beskrivas, källhänvisas, licensieras och länkas in. Som tidigare går det även att ladda upp bilder.
 • Ta bort attribut och relationer. Det är nu smidigare att ta bort innehållet i ett fält eller ta bort en relation/händelse.
 • Städning i formulären. Vissa fält har tagits bort och vissa lagts till och ligger nu i bättre (om än inte i helt rätt) ordning. Nya flikar har tillkommit i redigeringsvyn - t ex Bilder på alla poster och Händelser på personer. Vissa fält har bytt flik.
 • Teknologi. Uppgradering till nya versioner av använda tekniska ramverk.

2013-03-18 (0.5)

 • Alla informationskategorier är nu på plats mer eller mindre fullständigt
 • Platshållare - data som hämtas från andra befintliga resurser - fungerar nu via SPARQL och fasta RDF-resurser.
 • Platshållare kan skördas om från sin ursprungskälla - knappen Läs om dataset
 • Visningsgränssnittet är förbättrat:
 • "Under-fält" visas nu utan indrag utan markeras med understruktet fältnamn och tankestreck före -fältnamnet
 • Funktioner för en post är samlade under knappen Åtgärder
 • Headern visar vilken typ av post det är uppe till vänster i sidan
 • Mappning - mot tekniska namespeces börjar nu visas genom att du håller muspekaren över ett fältnamn. En hel del av mappning återstår emellertid att göra.
 • Redigering. Nu visas enbart valt gränssnittspråk (markerat genom att klicka på en flagga) i formuläret. Fler språk visas genom att klicka på +-tecknet i språkkolumnen. Under-fält visas nu utan indrag på samma sätt som i visa-sidan
 • Mappar. Poster kan läggas till i mappar. Du ser dina mappar i trädvyn till vänster under ditt namn. Där ser du även de dataset som du administrerar.
 • Platser. Administrativ indelning för Norge och Sverige ligger nu inne i navet tillsammans med länder och världsdelar

Aktuell ändringslogg[sv]