Radera en post [sv]

Poster som inte har eller har haft status Publicerad kan raderas. Det gör du genom att sätta status till Raderad. Du kan inte ångra statusändringen, men en systemadministratör kan ta posten tillbaka.

Om posten är eller har varit publicerad kan den vara använd och länkad till från olika tjänster och databaser. Därför kan den inte raderas - den måste fortsätta att vara tillgänglig för alla som använt posten. För att ange att posten inte ska användas, t ex vid nya länkar, och "avaktivera" den, så kan du som har skrivrättigheter sätta status på posten till Arkiverad. En arkiverad post kan återpubliceras av dig som har behörighet.

Om posten ska ersättas av en annan, "bättre", post, kan du ange en länk till en ersättande post i egenskapen Ersätts av. Då kommer alla visningar av aktuell post skickas vidare till den ersättande posten.[sv]