Datering, tidsättning av händelser: Hantera osäkerhet i tidsangivelser. [sv]

Vissa egenskaper och alla händelser har möjlighet att ge en tidsangivelse som anger när händelsen inträffade.

  • Tidpunkter är enskilda tidsangivelser
  • Tidsintervall är tidsspann som består av två tidpunkter, en från- och en till-tid

Tidangivelser

En tidpunkt anger en enskild tidsangivelse. Tidsangivelsen ges i form av ett ISO 8601-datum: år, år-månad eller år-månad-dag. Observera att syntaxen för tidsangivelser är olika på olika webbplatsspråk. Före tidpunkten 1582-10-15 används Juliansk kalender.

Tidsangivelser lagras med precisionsangivelse. Läs mer om lagrad tid i API-dokumentationen.

Osäker tid

Du kan ange att en tidpunkt är osäker.

  • Om tidpunkten för händelsen är osäker kryssar du för kryssrutan osäker vid redigering.
  • Osäkerhetens omfattning etc anges i egenskapen Datumkommentar som en text, t ex "1880-tal eller 1890-tal".
  • Osäkerhet visas med ett frågetecken efter tiden.

Okänd tid

Du kan beskriva en tidpunkt som är konstaterat okänd, dvs att det inte går att få fram en tidsangivelse trots efterforskning.

  • Okänd tid anges genom att skriva in U (för uncertain) eller frågetecken (?) i tidsfältet.
  • Okänd tidpunkt visas med ett frågetecken (?) i tidsfältet.

Pågående tid

Om ett tidsintervall som beskrivs inte har nått sitt slut, kan intervallet lämnas öppet och beskrivas som nu pågående.

  • Ange pågående tid med ett utropstecken (!) eller ett O (för ongoing) i tidsfältet.
  • Pågående tid anges med texten "pågående" (på respektive webbplatsspråk).[sv]