Organisationer som förvaltar dataset [sv]

Visa datasetförvaltare

Du kan se vilken organisation som förvaltar vilket dataset i trädnavigationen under grenen Datasetförvaltare. Om du klickar på en organisation visas dess post och grenen expanderas och visar då de dataset som organisationen förvaltar.

Välja datasetförvaltare

Organisationer som förvaltar information nu eller kan komma att förvalta information i framtiden hanteras i och väljs från en mapp i KulturNav som kan innehålla poster av kategorin Organisation.

Mappen innehåller även organisationer som hämtar eller kan komma att information till andra system från KulturNav genom abonnemangsmappar.[sv]