Dataset - redaktion och arbete [sv]

Ett dataset har en mer eller mindre formell redaktion som administrerar och förvaltar datasetet och dess innehåll. Redaktionen består av användare som har en roll med behörighet i datasetet. När det gäller vem som ska göra vad i en redaktion för ett dataset så var den ursprungliga modellen tänkt så här:

 • Inloggade användare hittar problem och lägger förslag till korrigeringar av innehåll i poster och föreslår nya poster efter bästa förmåga
 • Granskare av datasetet gör som inloggade användare men är hårdare knutna till och mer insatta i datasetet och bör veta vilka regler och kvalitetskrav som gäller i datasetet.
  - De ser allt arbetsmaterial och kan därför hjälpa till att fylla på med information i fälten och leta efter fel.
  - Allt en granskare gör i posterna blir förslag som någon - en redaktör - ska ta hand om.
 • Redaktörer i datasetet är tänkta att vara de stora motorerna i informationsflödet i datasetet:
  - De ska ta hand om förslagen från användare och granskare och löpande godkänna eller avslå dessa.
  - Redaktörerna arbetar fram nya poster och korrigerar löpande fel som upptäcks.
  - En redaktör har alla rättigheter att ändra i posterna (både i publicerade och arbetsmaterial) och behöver därför vara helt insatta i datasetets kvalitetskrav och regelverk och helt betrodda att ta eget ansvar för innehållet.
  -Redaktörer ska godkänna nya posterna och förslag till nya poster efter att ha kollat att de uppfyller kvalitetskrav och regler.
 • Administratörer i datasetet har egentligen "bara" tre huvudsakliga arbetsuppgifter:
  - Tillsammans med förvaltande organisation sätta regler och kvalitetskrav för datasetets innehåll och förvaltning - de agerar med delegerat ansvar från museet
  - Publicera poster (eller arkivera publicerade poster som inte längre är rekommenderade att använda) som godkänts av redaktörer
  - Styra och dela ut rättigheter till administratörer, redaktörer och granskare i datasetet. De delegerar med andra ord ansvar för innehållet ner till redaktörerna.[sv]