Förbättra [sv]

Funktionen förbättra hjälper dig att göra din information i en post bättre på flera sätt. Funktionen använder bland annat ett urval av dina semantiska länkar för att undersöka dessa resurser för att se om det finns skillnader mellan deras data och de data du har i aktuell post. De skillnader som observeras genererar tilläggsförslag som du kan välja om du vill lägga till som förslag till din post. Antalet förslag signaleras som en röd prick på ikonen. Funktionen är just nu endast tillgänglig för dig med skrivrättigheter till posten.

Notera: Om funktionen körts tidigare och förbättringsförslag sparats vid den körningen så körs inte funktionen automatiskt och ingen signal visas.

Källkritik

Det är viktigt att du verifierar att informationen är rätt mot olika källor innan du slutgiltigt godkänner förslagen som tas fram i Förbättra. Tänk på att t ex Wikidata.org är en öppen plattform som många kan ändra i och att det kan ta tid innan felaktigheter korrigeras (men att det samtidigt kan vara en plats där bra nyttig information skapas snabbt).

När det gäller matchningar så är det viktigt att du verifierar att det verkligen är samma objekt som du länkar mot eller att den term som du matchar verkligen har samma betydelse som aktuell term.

Förbättringsförslag

Just nu används länkar i egenskaperna samma som och exakt matchning som går till Wikidata.org och samma som som går till VIAF.org för att kontrollera dina data och lägga till förslag till ytterligare information. Vi kan komma att utöka med fler kontroller och tjänster längre fram.

Vi ser på följande egenskaper:

 • Födelse/tidpunkt
 • Död/tidpunkt
 • Kön
 • Samma som-länkar. Vi letar fram länkar till andra auktoritetssystem och lägger till dem som förslag.

Om värde i egenskapen saknas i dina data eller värdet från källan skiljer sig från aktuell post, skapas ett förslag. Du kan undersöka källan genom att klicka på länken i Värde från källan . Den öppnas i en ny flik.

Om termen har en exakt matchning mot Getty Art & Architecture Thesaurus (vocab.getty.edu) så föreslås förbättringar mot fälten:

 • Benämning. Språkförbättringar - tillagda språk.
 • Alternativ benämning. Språkförbättringar - tillagda språk.
 • Omfattning (scope). Engelsk text.

Använd förslagen

Expandera egenskapen och överblicka förslagen. Kryssa för de förbättringsförslag som du vill lägga till bland dina tilläggs- och ändringsförslag på posten. Tryck på knappen Lägg till förslag för att genomföra tillägget och Avbryt om du vill avbryta.

Matchningar

Vi kan matcha aktuell post mot ett antal förslag på poster från externa system. Förslagen tas fram genom att funktionen söker i dessa databaser baserat på aktuell posts namn/benämning. Funktionen visas om du saknar en samma som eller en exakt matchning sedan tidigare. Du väljer och granskar förslagen i en dialog genom att klicka på länken Visa innan du väljer att lägga till matchningslänken som ett förslag på posten. Aktuella matchningar som stöds:

 • Samma som. Samma som försöker matcha aktuell post mot VIAF.org för personer och organisationer, mot Wikidata för Namngivna objekt (som t ex fartyg) och mot GeoNames.org för platser. Matchningsförslaget som läggs till blir en Samma som-relation på posten.
 • Exakt matchning. Exakt matchning försöker matcha aktuell term mot Svenska ämnesord (LIBRIS) och Getty Arts & Achitecture Thesaurus (AAT). Matchningsförslaget som läggs till blir en Exakt matchnings-relation på posten. Svenska ämnesord är tillgänglig när du har svenska som webbplatsspråk.
 • Se även. Du kan nu göra matchningar mot Store norske leksikon. En artikel som väljs sparas som ett förslag till Se även-länk på posten. Store norske är tillgänglig när du har valt norska (bokmål) som webbplatsspråk och du kan länka alla sorters poster till Store norske.

Fler matchningsmöjligheter kommer att läggas till längre fram.

Matcha mot föreslagna länkar

 1. Sök i respektive matchningskälla genom att använda föreslaget sökord (hämtat från fältet benämning eller namn) eller ändra sökordet och tryck på Sök. Om du söker i en tjänst som har innehåll på engelska måste du söka med en engelsk term.
 2. Länkar med matchningar som träffas visas i en lista. Vi visar maximalt ca 10 förslag från varje källa.
 3. Kontrollera noga de matchningar som du uppfattar som kandidater att matcha mot genom att klicka på Visa. Kandidatlänken visas i en dialogbox där du får veta mer om länken och även har möjlighet att visa information direkt från källan genom att klicka på länken Visa källan i ny flik.
 4. När du finner en post som matchar: Tryck på knappen Lägg till matchning förslag för att markera att du vill använda matchningen eller Avbryt om du vill avbryta.
 5. Länken är nu förbockad för att läggas till som förslag till aktuell post. Tryck på knappen Lägg till förslag i panelen för att genomföra tillägget och Avbryt om du vill avbryta.

Kontroller

Just nu görs några allmänna kontroller av länkar. Vi kommer att utöka antalet kontroller längre fram. Just nu kontrolleras:

 • Att ni inte länkar till Wikipedia med en semantisk matchning. Om ni gör detta föreslås en flyttning till Se även
 • Att Wikidata-länkar är till resursen och inte länkar till sidan som beskriver resursen. En rättning föreslås att länken gäller resursen bakom länken.
 • Att VIAF.org-länkar är till resursen och inte länkar till sidan som beskriver resursen. En rättning föreslås att länken gäller resursen bakom länken.
 • Att Getty AAT-länkar är till resursen och inte länkar till sidan som beskriver resursen. En rättning föreslås att länken gäller resursen bakom länken.

Tips och meddelanden

 • Vi kontrollerar om Wikidata.org länkar tillbaka till KulturNavsposten. Om inte det görs så rekommenderas du att lägga till en länk.

Externa datakällor som används

I KulturNav används länkade öppna data både för att koppla upp poster mot etablerade auktoriteter och vokabulärer och även för att kontrollera information för att göra data mer korrekta och hämta tilläggsinformation för att göra det lättare att förstå en post.

I matrisen nedan kan du se vilka datakällor som används för respektive informationskategori och funktion:

  Importera Matcha Förbättra Hämtad information
Aktör VIAF.org VIAF.org VIAF.org
Wikidata.org
maps.google.com5
Namngivet objekt Wikidata.org Wikidata.org
Term Svenska ämnesord
Getty AAT
Svenska ämnesord 1
Getty AAT
Getty AAT
Plats GeoNames.org GeoNames.org
Tid Wikidata.org Wikidata.org
Samtliga kategorier Store norske leksikon 2 3 Wikidata.org 4
Wikipedia.org
Store norske leksikon
Lokalhistoriewiki.no

1. Svenska ämnesord är tillgänglig att matcha mot när Svenska är ditt webbplatsspråk.
2. Matchad URL till Store norske leksikon sparas i Se även-egenskapen
3. Store norske leksikon är tillgänglig att matcha mot när Norska bokmål eller Norska nynorsk är ditt webbplatsspråk.
4. En Samma som-länk till en entitet i Wikidata.org hämtar Wikipedia-texter som läses in och visas på olika språk i KulturNav.
5. En platsreferens föreslås i Förbättra för en organisation som har en koordinat och som saknar en platsreferens sedan tidigare. [sv][sv]