Lägg till poster - importera från andra tjänster [sv]

Du kan lägga till poster från externa tjänster till KulturNav i samband med att du skapar länkar i samband med redigering av en post eller när du importerar en post till ett dataset. Du kan exempelvis länka till/importera en av ca 11 miljoner plater i GeoNames eller en av ca 13 miljoner personer i Virtual International Authority File (VIAF) och över 33 000 ämnesord från Svenska ämnesord (SAO). Se en översikt över vilka externa källor som stöds.

KulturNav söker i dessa tjänster och du lägger till nya poster genom att välja dem i en lista. De poster som du använder i relationer lagras som ej redigeringsbara platshållare i KulturNav. Ett urval av vital information från den externa tjänsten lagras i posten i KulturNav. Informationen i KulturNav kan uppdateras i takt med att den ändras i källtjänsten.

Poster som du importerar till dataset kan antingen vara råmaterial att bearbeta vidare eller platshållare beroende av datasetets inställningar. Importerade poster som är redigerbara uppdateras inte om det sker ändringar i källan.

Sök och lägg till

När du söker kan du använda asterisk (*) om du vill delsträngssöka. Vi försöker se till att asterisken hanteras korrekt mot den tjänst som vi anropar och söker i.

När du söker i externa tjänster visas även sökresultatet från KulturNav. Detta gör vi för att du inte ska lägga till dubblettposter som redan finns i KulturNav:

 • Poster som kommer från KulturNav visas med fet blå text. Dessa är dina primära val att ta ställning till. Enbart publicerade poster visas i listorna.

 • Poster från den externa tjänsten visas med normal stil i listningen och information från vilket system som den lägg till och postens identifierare. Väljer du en sådan läggs den till i KulturNav.

  Välj alltid feta och blå poster före du lägger till externa data!

Samma som-relationer

Om du valt att lägga till en extern post (t ex en person från VIAF.org) och det finns en post i KulturNav som har en samma som-länk till vald post, läggs vald post inte till i KulturNav. Du länkar då i stället automagiskt till KulturNavs-posten som har samma-som-länken.

Lägg till en plats, person eller organisation

Funktionen är tillgänglig när du ska länka/referera till en plats, person eller organisation från den post du redigerar, t ex Platsreferens. Gör så här:

 1. Sök efter en post i KulturNav på vanligt sätt genom att skriva in sökordet. KulturNav svarar med en lista när du skrivit de första tre bokstäverna i sökordet. Om du inte hittar det du söker:
 2. Klicka på knappen Lägg till . Du väljer sedan ett alternativ från en lista. Importera: Plats, Person eller Organisation
 3. Ett sökformulär öppnas.
 4. Ange ditt sökord
 5. Tryck på knappen Sök
 6. Markera önskat val
 7. Tryck på knappen OK och du vill länka till posten (och lägga till den i KulturNav om den inte finns). Tyck på knappen Avbryt om du inte hittade det du sökte.

Lägg till en aktör

Funktionen är tillgänglig när du ska länka/referera till en aktör (person eller organisation) från den post du redigerar, t ex Relaterad till. Gör så här:

 1. Sök efter en post i KulturNav på vanligt sätt genom att skriva in sökordet. KulturNav svarar med en lista när du skrivit de första tre bokstäverna i sökordet. Om du inte hittar det du söker:
 2. Klicka på knappen Lägg till . Du väljer sedan ett alternativ från en lista. Importera: Person eller Organisation
 3. Ett sökformulär öppnas.
 4. Ange ditt sökord
 5. Tryck på knappen Sök
 6. Markera önskat val
 7. Tryck på knappen OK och du vill länka till posten (och lägga till den i KulturNav om den inte finns). Tyck på knappen Avbryt om du inte hittade det du sökte.

Lägg till en term

Funktionen är tillgänglig när du ska länka/referera till en term från den post du redigerar. Gör så här:

 1. Sök efter en post i KulturNav på vanligt sätt genom att skriva in sökordet. KulturNav svarar med en lista när du skrivit de första tre bokstäverna i sökordet. Om du inte hittar det du söker:
 2. Klicka på knappen Lägg till och Välj sedan vad du vill lägga till i listan:
  Importera: Term libris.kb.se för att lägga till ett ämnesord från Svenska ämnesord (SAO) eller Term getty.edu för att lägga till en term från Getty AAT.
 3. Ett sökformulär öppnas.
 4. Ange ditt sökord
 5. Tryck på knappen Sök
 6. Markera önskat val
 7. Tryck på knappen OK och du vill länka till posten (och lägga till den i KulturNav om den inte finns). Tyck på knappen Avbryt om du inte hittade det du sökte.

Lägg till ett ämne

Funktionen är tillgänglig när du ska länka/referera till ett ämne (plats, person eller organisation) från den post du redigerar. Gör så här:

 1. Sök efter en post i KulturNav på vanligt sätt genom att skriva in sökordet. KulturNav svarar med en lista när du skrivit de första tre bokstäverna i sökordet. Om du inte hittar det du söker:
 2. Klicka på knappen Lägg till och Välj sedan vad du vill lägga till i listan:
  Importera: Plats, Person, Organisation, Term libris.kb.se eller Term getty.edu (för att lägga till ett ämnesord från SAO eller Getty AAT).
 3. Ett sökformulär öppnas.
 4. Ange ditt sökord
 5. Tryck på knappen Sök
 6. Markera önskat val
 7. Tryck på knappen OK och du vill länka till posten (och lägga till den i KulturNav om den inte finns). Tyck på knappen Avbryt om du inte hittade det du sökte.[sv]