Israelsson, Victor F (1864 - 1931) [sv]

Israelsson, Victor F (swedish)

Personer verksamma inom fartygs- och båtbyggeri (Statens maritima och transporthistoriska museer) [sv]

Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
23/01/2017 22:05:49
23/10/2021 08:18:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fffbbb2c-9ee7-4afa-aa4f-2c710b137de1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Israelsson, Victor F
Swedish

First name
Victor
Swedish

Middle name
F.
Swedish

Last name
Israelsson
Swedish

Birth
1864

-Time
1864
Death
1931

-Time
1931
Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Biography

Victor Israelsson var en svensk båt- och fartygskonstruktör. Han var anställd på Stockholms örlogsvarv, men ritade också flera motorbåtar och jakter.

Swedish

Has constructed
DigitaltMuseum
021035593940
-Id
021035593940
-System
DigitaltMuseum