Life role
Dataset owner
Contact information
Gro Benedikte Pedersen: gro.pedersen@nasjonalmuseet.no [no]
Magnus Bognerud: magnus.bognerud@nasjonalmuseet.no [no]
Yvonne Brenden Hansen: yvonne.hansen@nasjonalmuseet.no [no]
Sjur Einen Sævik: sjur.saevik@nasjonalmuseet.no [no]
Last changed
01/04/2021 14:47:24
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fff5e886-f857-4679-80f0-e1ba957e6f4a | RDF/XML | JSON-LD
Name
Sørum, Hege Mari
Norwegian bokmål

First name
Hege Mari
Norwegian bokmål

Last name
Sørum
Norwegian bokmål

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål


-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Norwegian nynorsk
Gender
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

German

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Activity
Kunsthåndverker

-Type of activity (text)
Kunsthåndverker
Norwegian bokmål
Kunstner

-Type of activity (text)
Kunstner
Norwegian bokmål
Nasjonalmuseet ID
FFF5E886-F857-4679-80F0-E1BA957E6F4A

-Id
FFF5E886-F857-4679-80F0-E1BA957E6F4A
-System
Nasjonalmuseet ID
DigitaltMuseum
021039690748
-Id
021039690748
-System
DigitaltMuseum