Skinn- og lærtilvirkning (281) [no]

Skinn- og lærtilvirkning (norwegian bokmål), Skinn- och läderbearbetning (swedish)

Outline of Cultural Materials

Description
...håndverksmessing bearbeiding av huder og skinn (f.eks. tørking, skraping, garving, hvitgarving); materialer og produkter; spesialredskap; tilskjæring og søm av skinn; spesialisering og organisasjon; etc. MERK: Tidl. kategoribetegnelse: "Skinnbearbeiding". Inndelingen er komplisert. Spesialistene i garving kan grupperes etter hvilket garvemiddel de brukte (logarver, hvitgarver, fellbereder), eller etter hvilke produkter de fremstilte: Skomaker, skinner, buntmaker, salmaker, remmesnidler, ta... ...håndverksmessing bearbeiding av huder og skinn (f.eks. tørking, skraping, garving, hvitgarving); materialer og produkter; spesialredskap; tilskjæring og søm av skinn; spesialisering og organisasjon; etc. MERK: Tidl. kategoribetegnelse: "Skinnbearbeiding". Inndelingen er komplisert. Spesialistene i garving kan grupperes etter hvilket garvemiddel de brukte (logarver, hvitgarver, fellbereder), eller etter hvilke produkter de fremstilte: Skomaker, skinner, buntmaker, salmaker, remmesnidler, taskemaker, hanskemaker m.m. Noen fag sluttet å garve sitt lær eller skinn selv. Fagene finnes til dels også under fremstilling av klær. Findelt for no.outline, bygger delvis på Håndverksregisteret på Maihaugen. Se også: Animalske biprodukter 237. Fremstilling av klær håndverksmessig 294. Fremstilling av klær industrielt 295. Fremstilling av reimer og reip 282.3. Fremstilling av seletøy og saler 282.4. Fremstilling av reiseeffekter 282.7. [no]
Last changed
16/08/2021 10:59:26
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ffd5eecd-bbbb-4db2-9719-ea1659869a38 | RDF/XML | JSON-LD
Label
Skinn- og lærtilvirkning
Norwegian bokmål

Skinn- och läderbearbetning
Swedish

Description
...håndverksmessing bearbeiding av huder og skinn (f.eks. tørking, skraping, garving, hvitgarving); materialer og produkter; spesialredskap; tilskjæring og søm av skinn; spesialisering og organisasjon; etc. MERK: Tidl. kategoribetegnelse: "Skinnbearbeiding". Inndelingen er komplisert. Spesialistene i garving kan grupperes etter hvilket garvemiddel de brukte (logarver, hvitgarver, fellbereder), eller etter hvilke produkter de fremstilte: Skomaker, skinner, buntmaker, salmaker, remmesnidler, taskemaker, hanskemaker m.m. Noen fag sluttet å garve sitt lær eller skinn selv. Fagene finnes til dels også under fremstilling av klær. Findelt for no.outline, bygger delvis på Håndverksregisteret på Maihaugen. Se også: Animalske biprodukter 237. Fremstilling av klær håndverksmessig 294. Fremstilling av klær industrielt 295. Fremstilling av reimer og reip 282.3. Fremstilling av seletøy og saler 282.4. Fremstilling av reiseeffekter 282.7.
Norwegian bokmål

Beredning av skinn och läder (ex. torkning, skavning, garvning, färdiggörning); Råmaterial och produkter; Särskilda redskap; Tillskärning och sömnad i skinn; Specialisering och organisation;
Swedish

Code
281
Category
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Narrower concept
Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål

Norwegian bokmål


Norwegian bokmål