Derville, Anton [sv]

Derville, Anton (swedish)

Database of Photographers (Sweden) (Nordiska museet)

Description
Anton Derville var en av flera utländska dagerrotypister som verkade i Sverige. Fransmannen Derville anlände till Stockholm i november 1843 och lät bygga sig en ateljé på Drottninggatan. [sv]
Life role
Dataset owner
Nordiska museet (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@nordiskamuseet.se. Personuppgifter GDPR dataskydd@nordiskamuseet.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 13:34:22
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/ff05ed9b-6cef-4bc1-b451-aa45a86c19ec | RDF/XML | JSON-LD
Name
Derville, Anton
Swedish

First name
Anton
Swedish

Last name
Derville
Swedish

Description
Anton Derville var en av flera utländska dagerrotypister som verkade i Sverige. Fransmannen Derville anlände till Stockholm i november 1843 och lät bygga sig en ateljé på Drottninggatan.
Swedish

Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Nationality
Biography

Anton Derville var en av flera utländska dagerrotypister som verkade i Sverige. Fransmannen Derville anlände till Stockholm i november 1843 och lät bygga sig en ateljé på Drottninggatan. Förutom porträttferingsverksamheten lärde Derville även ut konsten att dagerrotypera. Derville hade själv lärt sig dagerrotypin av Daguerre vilket han flitigt påpekade i sin marknadsföring. Johan Wilhelm Bergström kan ha lärt sig dagerrotypin av Derville. Det är förvisso inte styrkt men även om Bergström i traditionell bemärkelse aldrig var elev till Derville inspirerades han ofrånkomligen av fransmannen då han 1844 övertog dennes ateljé i Stockholm. C. J. Berggren var en av Dervilles elever.

Det finns uppgifter som tyder på att Derville blev kvar i huvudstaden i ett par år och måhända var Derville på väg hem till Frankrike när han på våren 1846 lät införa en tvåspråkig annons med rubriken "Portraits aux Daguerréotyp" i Norrköpings Tidningar. Derville uppgav att han, precis som Johan Wilhelm Bergström gjort året innan, satt upp en ateljé i den Gyllingska trädgården. I sin temporära ateljé höll Derville öppet alla dagar mellan klockan 8 och 16.

De som lät sig porträtteras kunde lita på att det utfördes skickligt och att resultatet var med verkligheten överensstämmande. Priset för ett porträtt taget av Derville var 5 eller 8 R:dr beroende på storlek. Det var samma prisbild som Derville hade haft två år tidigare i sin stockholmsateljé. Anton Derville utdelade också en känga till kollegor som han inte ansåg vara lika kompetenta som han själv. Derville erbjöd nämligen möjlighet för dem "som ega Daguerreotyp-porträtter, gjorda af oskicklige mästare, kunna låta omgöra dessa i min atelier, mot en lindrig afgift." Skulle någon ha tvivlat på Dervilles förmåga och finess så fanns hans provbilder utställda i två av stadens boklådor.

Derville avslutade annonsen med att i ett post skriptum meddela att han inte enbart porträtterade utan även sålde dagerrotypiapparater och erbjöd undervisning. Det var han den förste i Norrköping att erbjuda. Affärerna gick sannolikt bra. I en sista annons, lät Derville meddela att han blir kvar till och med den 25 april. Derville förlängde även öppettiden till kl 19 under de tre sista dagarna.

Swedish

Occupation
Photographer 04/04/1846 25/04/1846 , , Kv. Stogatan, Drottninggatan, Östergötlands län [sv]
Norrköpings Tidningar 1846-04-04, 1846-04-08, 1846-04-22

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
04/04/1846 25/04/1846

--Earliest time
04/04/1846
--Latest time
25/04/1846
-Place reference
, , Kv. Stogatan, Drottninggatan, Östergötlands län [sv]

--Place (text)
Kv. Stogatan, Drottninggatan, Östergötlands län
Swedish
-Source
Norrköpings Tidningar 1846-04-04, 1846-04-08, 1846-04-22
Swedish
Photographer 07/05/1846 06/06/1846 , , Gävle, Gävleborgs län [sv]
Norrlandsposten 1846-05-07, 1846-05-12,

-Occupation
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk

-Timespan
07/05/1846 06/06/1846

--Earliest time
07/05/1846
--Latest time
06/06/1846
-Place reference
, , Gävle, Gävleborgs län [sv]

--Place (text)
Gävle, Gävleborgs län
Swedish
-Source
Norrlandsposten 1846-05-07, 1846-05-12,
Swedish
DigitaltMuseum
021035816532
-Id
021035816532
-System
DigitaltMuseum