1300 SANDVIGEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 1300 SANDVIGEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:43:03
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fe680bec-d897-43f0-8268-a3257e74fa26 | RDF/XML | JSON-LD
Name
1300 SANDVIGEN
Norwegian bokmål

Alternative name
SANDVIGEN
Norwegian bokmål

SANDVIKA
Norwegian bokmål

SANDVIKEN
Norwegian bokmål

Establishment
22/12/1858 Bærum (Kommune) [no], , ,

-Time
22/12/1858
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
?

-Time
?
Code
1300
Type
Norwegian bokmål

History

SANDVIGEN poståpneri, i Asker prestegjeld, Ager og Folloug fogderier, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 1.9. og 22.12.1858, med virksomhet fra 15.2.1859. Sirk. 1, 3.2.1859.

Poståpneriet hadde fra 1.7.1893 postforbindelse med lokaltog til/fra Kristiania.

Navnet er fra poststedsfortegnelsen 1889 skrevet SANDVIKEN.

Poståpneriet ble fra 10.5.1900 gitt status av postkontor. Sirk. 20, 16.5.1900.

Navnet ble fra 1.12.1921 endret til SANDVIKA. Sirk. 60, 3.11.1921.

Ved omorganisering av postnummersystemet fra 1.3.1999 fikk gate- og veiadresser under SANDVIKA postkontor tildelt postnr 1336--1338 SANDVIKA. Samtidig fikk postboksadressatene under postkontoret SANDVIKA tildelt postnr 1300, 1301, 1302 og 1303 SANDVIKA.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt i 1860.

(1300)
Poståpnere/postmestere/postsjefer:
Jan Christian Ringi 15.2.1859.
Handelsm. Thorvald Bjørnstad 1.1.1875.
Senere er notert H. Svane uten angivelse for tilsetting.
Ingeborg Susanne (Svane) Løken kst. 1884.
Posteksp.I Axel Daffin Eng 10.5.1900 (f. 1857).
Postmester Karl Brammer Esbensen kst. 1.12.1903 (f. 1846).
Betj.I Joseph Theresius Steidel 1.2.1905 (f. 1857).
Postmester Hans Andreas Moursund kst. 1.10.1927 (f. 1879).
Postsfullm.II Jonas Bratvold under ledighet fra 3.3.1939 (f. 1900).
Postmester Amund Christoffer Amundsen 1.5.1949 (f. 1892).
Postmester Samson Kristoffer Hopen 1.6.1960 (f. 1897).
Postmester Arne Woll 1.9.1965 (f. 1903).
Distr.sekr. Halvard Endal 1.7.1970 (f. 1920).
Oppl.leder Per Gunnar Fossum vikar fra 1.9.1982, fast 1.12.1983 (f. 1940).
Postmester (i vikariat) Gunn Torild Nordli Aspaas fra 1.10.1998.

I 1859 var den årlige poståpnerlønnen 30 Spd., i 1866 48 Spd., i 1885 kr 320,- og i 1890 kr 600,-.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 22/12/1858 ?

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
22/12/1858 ?
--Earliest time
22/12/1858
--Latest time
?
DigitaltMuseum
021166440394

-Id
021166440394
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål