Gamla spruthuset [sv]

Gamla spruthuset (swedish)

Karlskrona - Byggnader [sv]

Description
Byggnad i en våning med inredd vind. Putsad fasad i svagt rosa och säteritak med takkupor i alla väderstreck. [sv]
Last changed
26/11/2018 09:31:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fe45444f-aead-48a9-9259-a9d3106c0a19 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gamla spruthuset
Swedish

Alternative name
Cellfängelset vid högvakten
Swedish

Fd spruthuset
Swedish

Länshäktet
Swedish

Pumphuset
Swedish

Tvätthuset
Swedish

Other name
296 Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.

-Name
296
Swedish

-Source
Fortifikationsverket. Byggnads- och infraregister.
Swedish
Länshäkte 1789 1912

-Name
Länshäkte
Swedish

-Timespan
1789 1912

--Earliest time
1789
--Latest time
1912
Spruthus ? 1789

-Name
Spruthus
Swedish

-Timespan
? 1789

--Earliest time
?
--Latest time
1789
Tvätthus 1912 ?

-Name
Tvätthus
Swedish

-Timespan
1912 ?

--Earliest time
1912
--Latest time
?
Description
Byggnad i en våning med inredd vind. Putsad fasad i svagt rosa och säteritak med takkupor i alla väderstreck.
Swedish

History

Byggnaden uppfördes under 1700-talet som spruthus. Tre arrestrum inordnades 1789 och den kom en tid att fungera som länshäkte. 1845 inrättades rum för fångvaktmästaren. Vinden inreddes för fångknektarna.

1912 görs byggnaden om till tvätthus. Mellan Tvätthuset och Högvakten uppfördes då en ångpannebyggnad för värmeanläggning till byggnaderna.

Idag brukas byggnaden som kontors- och administrationsbyggnad.

Swedish

-Place
Norwegian bokmål


Geodata
56.15628, 15.58576, - WGS84 (EPSG:4326) [sv]

-Reference system
-Latitude (Northing)
56.15628
-Longitude (Easting)
15.58576
Is part of
Reference
Fortifikationsverket. K0018, Karlskrona Örlogshamn: Övergripande vårdprogram 2009-01-20. S. 60-64.
Swedish

-Text
Riksantikvarieämbetet. Bebyggelseregistret, Fd spruthuset. Hämtad 2018-11-20.
Swedish