Andersen, Anders Mathias (1882 - 1962) [no]

Andersen, Anders Mathias (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:02:36
26/11/2022 01:16:49
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/fde6c1cb-4215-4c0b-a00a-f4fa3b194ca1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andersen, Anders Mathias
Norwegian bokmål

First name
Anders Mathias
Norwegian bokmål

Last name
Andersen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1882

-Time
1882
Death
1962

-Time
1962
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

German

Norwegian nynorsk

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian
Norwegian nynorsk

Biography

Født på Vikbakken, Fuglestrand i Elsfjord, Vefsn i Nordland i 1882. Han gikk i fotograflære hos Simon Engen i Trondheim og etablerte seg deretter på Hemnes. I 1916 flyttet han til Nesna hvor han året før i perioder hadde drevet som fotograf. Her etablerte han seg med eget atelier. Han hadde mye fotografering for lærerskolen som ble opprettet på Nesna i 1918. Like før 1930 overtok han forretningsgården til M.B. Hansen og startet som kolonialkjøpmann. Etter 1932 drev han ikke som fagfotograf, men fortsatte å fotografere motiver til prospektkort som ble solgt i i forretningen. Under krigen drev han en del med passbildefotografering. Han tok også imot filmer for fremkalling og kopiering.

Virkesteder:
1915-1932: Nesna.
0000-1915: Hemnes

Norwegian bokmål

Reference
Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Åsvang, Arnt O.: Eldre fotografer på Helgeland, 1983
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
48

-Id
48
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004834

-Id
021036004834
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål