Andersen, Anders Mathias (1882 - 1962) [no]

Andersen, Anders Mathias (norwegian bokmål)

Fotografregisteret (Norge) (Preus museum) [no]

Life role
Dataset owner
Preus museum (Museum) [no] owns the information on this page
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
24/01/2017 13:02:36
22/01/2022 02:08:26
Published
Status
Help

URI
http://kulturnav.org/fde6c1cb-4215-4c0b-a00a-f4fa3b194ca1 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Andersen, Anders Mathias
Norwegian bokmål

First name
Anders Mathias
Norwegian bokmål

Last name
Andersen
Norwegian bokmål

lokalhistoriewiki.no

Birth
1882

-Time
1882
Death
1962

-Time
1962
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish

Spanish


Norwegian nynorsk
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Biography

Født på Vikbakken, Fuglestrand i Elsfjord, Vefsn i Nordland i 1882. Han gikk i fotograflære hos Simon Engen i Trondheim og etablerte seg deretter på Hemnes. I 1916 flyttet han til Nesna hvor han året før i perioder hadde drevet som fotograf. Her etablerte han seg med eget atelier. Han hadde mye fotografering for lærerskolen som ble opprettet på Nesna i 1918. Like før 1930 overtok han forretningsgården til M.B. Hansen og startet som kolonialkjøpmann. Etter 1932 drev han ikke som fagfotograf, men fortsatte å fotografere motiver til prospektkort som ble solgt i i forretningen. Under krigen drev han en del med passbildefotografering. Han tok også imot filmer for fremkalling og kopiering.

Virkesteder:
1915-1932: Nesna.
0000-1915: Hemnes

Norwegian bokmål

Reference
Kilder: Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Åsvang, Arnt O.: Eldre fotografer på Helgeland, 1983
Norwegian bokmål

Web reference
Norwegian bokmål

-Text
Fotografregisteret
Norwegian bokmål
FR
48

-Id
48
-System
FR
DigitaltMuseum
021036004834

-Id
021036004834
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra Fotografregisteret 2015.04.20

Norwegian bokmål