Tildelingsfaktor [no]

Tildelingsfaktor (norwegian bokmål)

Vassdrags- og energisektoren : Energi (Norges vassdrags- og energidirektorat) [no]

Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fdac42ce-7ddb-4059-a17a-1c9cc1a6d42d | RDF/XML | JSON-LD
Label
Tildelingsfaktor
Norwegian bokmål

Definition
den delen av et anleggs totale produksjon av elektrisk energi som kvalifiserer for rett til elsertifikater
Norwegian bokmål

Broader concept
     Document
English
          Normative document
English
               Regulation
English
                    Forskrift om elsertifikater [no]
English
                         (Begrep fra Forskrift om elsertifikater) [no]
English

Web reference
Norwegian bokmål