Description
Båtvarvsägare och konstruktör. [sv]
Life role
Dataset owner
Contact information
registrator@smtm.se [sv]
dataskyddsombud@smtm.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
22/03/2016 20:32:40
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fd988f1e-65ae-49fe-9ab6-97ef630c4079 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Gustafsson, Mats
Swedish

First name
Mats
Swedish

Last name
Gustafsson
Swedish

Description
Båtvarvsägare och konstruktör.
Swedish

Life role
-Life role
Norwegian bokmål

Swedish

Estonian

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Nationality

Norwegian bokmål

Swedish

Norwegian nynorsk

Biography

Delägare i Rosättravarvet och konstruktör till segelbåten Linjett.

Swedish

Has constructed
DigitaltMuseum
021036011794
-Id
021036011794
-System
DigitaltMuseum