Giertz, Lars Magnus (1908 - 2008) [sv]

Giertz, Lars Magnus (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:00:47
30/05/2020 00:22:54
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fd940f63-743d-472e-9563-9257022f2a30 | RDF/XML | JSON-LD
Name
Giertz, Lars Magnus
Swedish

First name
Lars Magnus
Swedish

Last name
Giertz
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
30/09/1908 Uppsala (Stad) [sv]

-Time
30/09/1908
-Place reference
--Place
Swedish
Death
16/07/2008
Sveriges dödbok 1901-2009

-Time
16/07/2008
-Source
Sveriges dödbok 1901-2009
Swedish
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish
Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: Studentexamen i Djursholm 1926.
KTH 1926-1931, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos arkitekt Nils Einar Eriksson, Göteborg 1932-1935.
Egen arkitektverksamhet i Stockholm 1935-1945 (tillsammans med arkitekt Nils Tesch 1936-1945) och 1952-1960.

Andra uppdrag: VD SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, centralkontoret 1945-1952.
Rådgivare FN:s Afrikakommission 1964-1970.
Rådgivare bostadsmin ARE 1980.

Lärarverksamhet: Lektor vid Högre Tekniska Läroverket i Stockholm 1940-1945.
Projektchef och rektor vid Etiopisk-Svenska institutionen för byggnadsteknik i Addis Abeba, Etiopien, 1960-1963, Haile Selassie I University.
Bouw-centrum International Education Rotterdam 1971-1979.

Medlemskap: STF från 1932, Svenska Teknologföreningen.
SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund.
Hedersledamot Internationella rådet för byggnadsforskning CIB 1983.

Egna skrifter: Byggmästaren 1941:7 sid 82, Byggnadsakustik; ibid 1941:12 sid 162, Hyreshus i Västerås; ibid 1941:25 sid 317, Villa Wehtje, Djursholm; ibid 1943:4 sid 57, Fritidsstuga på Smådalarö; ibid 1944:16 sid 285, Den högre tekniska utbildningen; ibid 1945:12 sid 214, MBS beskrivningssystem; ibid 1947:4 sid 58, Remissyttranden om Statens Byggnadsinstitut; ibid 1947:22 sid 313, Bostadspolitiken; ibid 1947:24 sid 354, Samarbetet vid projektering av bostadsområden. Ett inlägg; ibid 1948:14 sid 236, Solna läroverk; ibid 1950:13 sid 276, Konferens om byggnadsdokumentationen i Genève.

Verk ett urval:
NKI-skolan, kontors- och hyreshus, St Eriksgatan 33, Stockholm, 1936.
Hyreshus i kv Gudmund och Grimm, Västerås, 1939.
Hyreshus, Arkitektvägen 10-12, Abrahamsberg, Stockholm 1938-1941.
Villa Wehtje, Djursholm 1938-1940.
Fritidsstuga på Smådalarö 1943.
Läroverk, sporthall och bad i Solna 1945-1947, 1957.
Elementbyggda flerbostadshus, Östberga, Stockholm, (för HSB), 1954-1956.
Lamellhus, höghus samt mindre butikscentrum, Tussmötevägen, Östberga, Stockholm, (för HSB), 1957-1959.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Vem är det. Svensk biografisk handbok 1999. Stockholm, 1998. Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR). Matriklar. Byggmästaren 1939, häfte 21, NKI-skolan. Byggnadsinventering SSM, Stockholms stadsmuseum, 1991, Kungsholmen Västra. Byggmästaren 1956, häfte B5, Elementbyggda flerbostadshus, Östberga. Arkitektur 1991, häfte 5, monografinummer om Nils Tesch. SAR, Svenska Arkitekters Riksförbund, Trettiotalets byggnadskonst i Sverige. Stockholm 1943. SAR:s Stockholmsguide, Stockholm 1959. Sven Wallanders minnen, 1965. Engfors, Christina: Folkhemmets bostäder 1940-1960, Stockholm 1987. Lindvall, Jöran: Den svenska byggnadskonsten, Stockholm 1992. Linder, Per: Arkitektur i Solna, 1994. Material i Arkitekturmuseets arkiv.
Swedish

Primus
1137

-Id
1137
-System
Primus
DigitaltMuseum
011034076319
-Id
011034076319
-System
DigitaltMuseum