relief halftone (process)

Other languages: rastertrükk (estonian)

Getty AAT concepts - photography and photomechanical printing (Estonian Photographic Heritage Society)

Broader concept
Dataset owner
Estonian Photographic Heritage Society owns the information on this page
License
Open Data Commons Attribution License (ODC-BY) applies to the information on this page
Last changed
19/03/2024 20:00:36
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fd453fde-aaaf-4348-b5cc-af2617b8fb2e | RDF/XML | JSON-LD
Label
relief halftone (process)
English

rastertrükk
Estonian

Alternative label
half-tone engraving
English

half-tone process
English

halftone process
English

halftone, relief (process)
English

relief half-tone (process)
English

relief halftone process
English

Scope note
A reproductive process used primarily for photographs from the 1880s to the 1950s, utilizing small dots of variable size in relief to reproduce tone in the prints. The process involves re-photographing a photograph through a ruled screen, which creates a negative image made of dots of variable size. A relief halftone block is prepared by printing the negative face down on a copper plate coated with fish glue or bichromated gelatin. The unexposed areas remain soluble after development and are washed away; then the plate is acid etched and used in a printing press. From the end of the 19th century onwards, halftone was the principal means of reproducing photographs in printer's ink where long print runs are required and high quality is not of paramount importance. The principle was first suggested by William Henry Fox Talbot in 1852; it was developed commercially in the 1880s.
English

Reprodutseerimisprotsess, mida kasutati peamiselt fotograafias 1880. aastatest kuni 1950. aastateni, rakendades erineva suurusega väikseid reljeefseid punkte, et reprodutseerida toone. Protsess hõlmab foto uuesti pildistamist läbi võrkekraani, mis loob erineva suurusega punktidega kaetud negatiivi. Seejärel valmistatakse reljeefne rasterplokk, trükkides negatiivi kalaliimi või bikromaat-želatiiniga kaetud vaskplaadile. Trükiplaadi katmata piirkonnad jäävad pärast ilmutamist lahustuvateks ning need pestakse ära; seejärel plaati söövitatakse happega ja kasutatakse trükipressis. Alates 19. sajandi lõpust oli see peamine fotode reprodutseerimise viis, kui oli vaja suurtes kogustes trükiseid ning kvaliteet ei olnud kõige olulisem. Protsessi töötas algselt välja William Henry Fox Talbot 1852. aastal; turule tuli 1880. aastatel.
Estonian

Broader concept
English
English
                         printing processes
English
                              photomechanical processes
English
                                   relief photomechanical processes
English
                                        photoengraving (process)
English

-Text
Merilis Sähka. Fotode säilitamine muuseumis. Magistritöö. (Juhendaja: Kurmo Konsa). Eesti Kunstiakadeemia. Kunstikultuuri teaduskond, 2008. Lk 52
Estonian
Editorial note
Imported from http://vocab.getty.edu/aat/300155640 February 26, 2019 7:00:11 PM CET
English

Importert fra http://vocab.getty.edu/aat/300155640 26.02.2019 19:00:11
Norwegian bokmål

Importerad från http://vocab.getty.edu/aat/300155640 2019-02-26 19:00:11
Swedish