2967 LOMMEN (Poståpneri) [no]

Other languages: 2967 LOMMEN (norwegian bokmål)

Poststed (Norge) (Norges Postmuseum) [no]

Dataset owner
Norges Postmuseum (Museum) [no] owns the information on this page
Contact information
Siren Hjertenes (siren.hjertenes@postmuseet.no) [sv]
Last changed
19/03/2024 20:36:55
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fd3f0ca8-eecd-44fc-a7a7-d686f7217f5f | RDF/XML | JSON-LD
Name
2967 LOMMEN
Norwegian bokmål

Alternative name
LOMMEN
Norwegian bokmål

Establishment
-Time
02/12/1876
-Place reference
--Place
Norwegian bokmål
Termination
30/04/1996

-Time
30/04/1996
Code
2967
Type
Norwegian bokmål

History

LOMMEN poståpneri, på gården Røvang, i Lommen sogn av Vestre Slidre prestegjeld, Valdres fogderi, under Christiania postkontor, ble opprettet ved Kgl.res. av den 30.9. og 2.12.1876, med virksomhet fra 1.1.1877. Sirk. 23, 6.12.1876.

Poståpneriet ble fra 1.7.1886 lagt under Hønefoss posteksp. Sirk. 14, 25.6.1886.

Navnet sees fra poststedsfortegnelsen 1891 endret til LOMEN.

Poståpneriet lå i 1898 på gården Hove.

Fra 1.1.1901 igjen lagt under Kristiania postkontor grunnet den nye jernbanepostforbindelsen Grefsen--Røikenvik. Sirk. 47, 8.12.1900.

Fra 1.7.1953 ble poståpneriet lagt under Fagernes postkontor. Sirk. 17, 20.6.1953.

Fra 1.5.1971 lagt under Gjøvik postområde. Sirk. 22, 29.4.1971.

Ved etablering av nye poststedsgrupper ble poståpneriet fra 1.11.1973 benevnt underpostkontor, Sirk. 41, 31.10.1973, og fikk fra 1.1.1977 status av postkontor C, Sirk. 35, 10.12.1976.

Postkontoret 2967 LOMEN ble lagt ned fra 1.5.1996. Ingen endring i postadressen etter nedleggelsen. Sirk. 9, 19.4.1996.

Datostempel av 1-rings type med stenskrift bokstaver ble tilsendt i 1878.

(2967)
Poståpnere/styrere:
Gårdbr. Alf Thomassen Røvang 1.1.1877.
Landh. G. Røen 1.8.1894.
Gårdbr. og postbefordrer Endre G. Stee 1.1.1903.
Gullik E. Stee 1.1.1908 (f. 1882).
Endre Gulliksen Stee 1.1.1953 (f. 1921).
Posteksp.D Gerd Ødegård vikar fra 1.1.1983 (f. 1947).
Posteksp. Marit Kjøs 1.10.1983 (f. 1960).

De først kjente årlige poståpnerlønninger:

1877 1881 1889 1898 1906 1908 1912 1913 1914 1917
Kr 48 80 140 240 400 350 400 450 500 600

Fra 1.7.1917 ble det gitt et midlt. dyrtidstillegg med 50 % av lønnen.

Norwegian bokmål

Activity
Poststed 02/12/1876 30/04/1996

-Type of activity (text)
Poststed
Norwegian bokmål

-Timespan
02/12/1876 30/04/1996
--Earliest time
02/12/1876
--Latest time
30/04/1996
DigitaltMuseum
021166440986

-Id
021166440986
-System
DigitaltMuseum
Change note

Konvertert fra poststedsregisteret

Norwegian bokmål