Wetterling, Gunnar (1891 - 1967) [sv]

Wetterling, Gunnar (swedish)

Arkitekter verksamma i Sverige (Arkitektur- och designcentrum) [sv]

Life role
Dataset owner
Swedish Centre for Architecture and Design (Museum) owns the information on this page
Contact information
digitaltmuseum@arkdes.se [sv]
License
Public Domain Dedication (CC0) applies to the information on this page and not any works/objects created by the actor
Last changed
09/01/2015 20:33:06
14/09/2019 00:25:27
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fd395e96-8bae-4999-8613-0e8f6c1863ad | RDF/XML | JSON-LD
Name
Wetterling, Gunnar
Swedish

First name
Gunnar
Swedish

Last name
Wetterling
Swedish

Wikipedia (via Wikidata)

Birth
05.05.1891 Linneryd

-Time
05.05.1891
-Place reference
Linneryd

--Place (text)
Linneryd
Swedish
Death
-Time
25.12.1967
-Place reference
--Place
Life role
-Life role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Gender
Man
English

Norwegian bokmål

Man
Swedish

Estonian

Biography

Utbildning: CTL 1907-1912, Chalmers Tekniska Läroanstalt i Göteborg.
KTH 1912-1913, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
KKH 1916, Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Verksamhet: Anställd hos Ivar Tengbom 1913-1914, Axel Brunskog i Linköping 1916, assistent vid Byggnadsstyrelsen 1918-1922.
Stadsarkitekt i Gävle 1922-1932.
Tillförordnad länsarkitekt i Stockholms län 1932-1935, ordinarie 1935-1940.
Stadsarkitekt i Stockholm 1940-1954.
Tjänstgörande arkitekt utom stat vid Byggnadsstyrelsen 1919.

Andra uppdrag: Vice ordförande och sekreterare i Gävle stads trafik-, bostads- och stadsplanekommitté.
Ordförande i Föreningen Sveriges Stadsarkitekter FSS 1942-1955.
Flera förtroendeuppdrag.

Tävlingar: Sjöfartsmuseum i Göteborg 1922-1923, motto Galejan, 1:a pris, ej utfört.
Flickläroverk vid Sveaplan i Stockholm 1931-1932, motto Vanadis, inköp.Resor: England, Holland, Tyskland, Danmark, Österrike, Italien, Frankrike, Spanien, Belgien, Tunisien (Tunis), Algeriet och Marocko.

Medlemskap: STF från 1920, Svenska Teknologföreningen.
FSS från 1941, Föreningen Sveriges Stadsarkitekter.

Egna skrifter: Ny stadsplane- och byggnadslagstiftning 1942 och 1945, bearbetad 1947.
Smalhusutredningen 1943-1947.
Byggmästaren 1940, Arkitekterna och tidsläget; ibid år 1944, Bostadsbyggandet och arkitekt SAR; ibid år 1947, Smalhusutredningen; ibid år 1948, Diskussion om bostadsmiljön.

Verk ett urval:
Radhus i kv Drivbänken, Alviksvägen, Äppelviken, Stockholm 1919-1920.
Stadsplan kronodomänen Bergshamra, Solna 1921-1923 (ej realiserat).
Johan & Lotten Westergrens stiftelse, Gustavsg 16, Gävle 1926.
Bostadshus i Kv Mejseln större, Gavlegårdarna, Gävle 1925-1930.
Hotell Baltic, Gävle.
Tolvfors kraftstation, Gävle.
Södra station (UGJ-OKB), Gävle 1926.
Johan och Elisabeth Ericssons stiftelse, Fridstaplan, Gävle 1928-1933.
Ny begravningsplats Gävle med entrébyggnad 1926-1928.
Musikpaviljong på Rådhusesplanaden, Gävle 1924.
Ansgars hus vid Heliga Trefaldighetskyrkan i Gävle 1930.
Församlingshus i Gävle.
Sandvikens järnvägars kontor, m fl uppdrag i länet och Dalarna.
Utredning om smalhusbebyggelse åt Byggnadsnämnden i Stockholms stad 1943-1947.

Swedish

Reference
Indebetou, Govert och Hylander, Erik (red): Svenska teknologföreningen 1861 - 1936. Biografier. Del 2. Födelseåren 1885 - 1914. Jämte bihang: Förteckning över personer utexaminerade från teknologiska institutet och tekniska högskolan. Stockholm, 1937. Sid 959 och 1445.
Bodman, Gösta: Chalmers tekniska institut. Matrikel 1829 - 1929. Göteborg, 1929. Sid 288.
Föreningen Sveriges Stadsarkitekter. Medlemsmatrikel 1961.
Bohman, Nils (red): Svenska män och kvinnor. Biografisk uppslagsbok, I - VIII. Stockholm, 1942.
Karlström, Ture: Gävle stadsbild. Bebyggelsehistoria och samhällsutveckling till 1900-talets början. Gävle, 1974.
Andersson, Henrik O och Bedoire, Fredric: Stockholms byggnader. En bok om arkitektur och stadsbild i Stockholm. Fjärde omarbetade upplagan, Stockholm 1988.
Hesselman, Georg: Historik över byggnadsyrket i Stockholm 1250 - 1950. u o, 1952.
Linn, Björn: Storgårdskvarteret. Ett bebyggelsemönsters bakgrund och karaktär. Akademisk avhandling, Kungliga tekniska högskolan. Statens institut för byggnadsforskning 1974:2, Statens råd för byggnadsforskning 1974:2. Stockholm, 1974.
Linn, Björn: Gunnar Wetterling, stadsarkitekt. Ur Gästrikland 1980, årsbok 1981.
Sveriges Släktforskarförbund: CD-skivan Sveriges dödbok 1950-1999.
Swedish

Alternative id
Primus: 289

-Id
289
-System
Primus
DigitaltMuseum: 011034077565

-Id
011034077565
-System
DigitaltMuseum
Editorial note
Swedish