Horten kirke (Kirke) [no]

Other languages: Horten kirke (norwegian bokmål)

Norske kirker (Hovedorganisasjonen KA) [no]

Description
Horten Kirke, også kalt "Garnisonskirken", ligger på området Karljohansvern i Horten. Kirken er en langkirke, bygget i mur i nygotisk stil. Altertavlen er en kopi av A. Tidemands "Jesu dåp". Fire glassmalerier av Veslemøy Nystedt Stoltenberg. Døpefont i kleberstein. Kirkeskipet er en modell av en dampfregatt fra 1850-60. Bygget er vernet. [no]
Dataset owner
Hovedorganisasjonen KA [no] owns the information on this page
License
Last changed
12/10/2023 08:54:08
02/03/2024 06:18:39
Published
Status

URI
http://kulturnav.org/fd2990b1-b69c-48f6-b2ee-efc6f5a48ac5 | RDF/XML | JSON-LD | GeoJSON
Name
Horten kirke
Norwegian bokmål

Description
Horten Kirke, også kalt "Garnisonskirken", ligger på området Karljohansvern i Horten. Kirken er en langkirke, bygget i mur i nygotisk stil. Altertavlen er en kopi av A. Tidemands "Jesu dåp". Fire glassmalerier av Veslemøy Nystedt Stoltenberg. Døpefont i kleberstein. Kirkeskipet er en modell av en dampfregatt fra 1850-60. Bygget er vernet.
Norwegian bokmål

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

Wikipedia (via Wikidata)

History

Horten Kirke ble oppført av marinen som garnisonskirke for marinebasen på Karljohansvern. Den er tegnet av arkitekt Christian Heinrich Grosch, og sto ferdig i 1855. Området ble bombet under andre verdenskrig, og glassmaleriene fra 1920 ble da ødelagt. Nye glassmalerier kom på plass i 1990/92. Utvendig vedlikehold på 2000-tallet. Deler av taket er byttet og fasaden og fasaden sikret og restaurert. Nytt orgel innviet i 2014.

Norwegian bokmål

Building type
Norwegian bokmål

Swedish

-Earliest time
1855
-Earliest period
Actors
-Role
English

Norwegian bokmål

Swedish

Finnish

Norwegian nynorsk

-Actor (text)
Christian Heinrich Grosch
Norwegian bokmål
-Role

Norwegian bokmål

Swedish

-Actor

Norwegian bokmål

Swedish

German

Norwegian nynorsk
Heritage designation
-Designation, reference
Located at
-Place
-Specified
3801-124/8
Norwegian bokmål
Horten (Kommune) [no], Nedre vei 9, 3183 [no], Horten sokn (04030101), Nord-Jarlsberg prosti, Tunsberg bispedømme [no]

-Place
Norwegian bokmål

-Specified
Nedre vei 9, 3183
Norwegian bokmål

-Place (text)
Horten sokn (04030101), Nord-Jarlsberg prosti, Tunsberg bispedømme
Norwegian bokmål
Geodata
59.42687, 10.49023, - WGS 84 (EPSG:4326)

-Reference system

Norwegian bokmål


-Latitude (Northing)
59.42687
-Longitude (Easting)
10.49023
-Precision
5
Events
-Timespan
1855
--Earliest time
1855
-Timespan
1855
--Earliest time
1855
-Timespan
1854
--Earliest time
1854
-Heading
English

Norwegian bokmål

Swedish

Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
070100401

-Id
070100401
-System
Bygningskode Kirkebyggdatabasen 2004
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
2543

-Id
2543
-System
Bygningsid Kirkebyggdatabasen 2008
Kulturminneid, Riksantikvaren
84635-1

-Id
84635-1
-System
Kulturminneid, Riksantikvaren
Bygningsnummer Matrikkelen
161693286

-Id
161693286
-System
Bygningsnummer Matrikkelen
Gnr Bnr
3801-124/8

-Id
3801-124/8
-System
Gnr Bnr
DigitaltMuseum
021229706636
-Id
021229706636
-System
DigitaltMuseum